Beykoz Üniversitesi AR-GE Vizyonu

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME YENİLİKÇİLİK HEDEFLERİ

Beykoz Üniversitesi araştırma, geliştirme ve yenilikçilik alanındaki stratejik amaçlarına ulaşmak üzere aşağıdaki ana hedefler belirlemiştir.

 • Üniversitenin öncelikli araştırma, geliştirme ve yenilikçilik alanlarını ve konularını belirlemek, bu alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilmek için strateji ve hedefleri belirleyerek faaliyetlere başlamak
 • Üniversitenin öncelikli alanlar içerisinde disiplinler arası araştırma, geliştirme ve yenilikçilik alanlarını belirlemek
 • Displinlerarası araştırma, geliştirme ve yenilikçilik projelerini üniversitenin bütçesinden öncelikli olarak desteklemek
 • Disiplinlerarası lisansüstü programların sayılarını arttırmak
 • Disiplinlerarası çok yazarlı yayınların yapılmasını performans ve yayın teşvik sistemine artı puanlar getirerek teşvik etmek ve ödüllendirmek
 • Araştırma, geliştirme ve yenilikçilik çalışmalarında ulusal ve uluslararası araştırma grupları/networkleri içerisinde yer almak
 • Üniversite bünyesinde araştırma, geliştirme ve yenilikçilik çalışmalarını desteklemek ve geliştirmek için üniversite ve iş dünyasını buluşturacak ve işbirliklerini geliştirecek ortak platformlar oluşturmak
 • Üniversite bünyesinde üniversitede yürütülen araştırma, geliştirme ve yenilikçilik çalışmalarının sanayiye dönüşümünü,  yeni fikirlerin gelişimini ve girişimciliği destekleyecek, Proje Geliştirme Birimi ile Proje Yürütme Birimi’ni de içinde bulunduran bir Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) oluşturmak
 • Üniversite bünyesinde KOSGEB ile işbirliği içerisinde bir Teknoloji Merkezi (TEKMER) kurmak
 • Üniversitenin içinde yer alacağı iş dünyası işbirliği ile bir TEKNOKENT şirketi kurmak ve var olan TEKNOKENT/TEKNOPARK kuruluşları içerisinde ortak olarak yer almak
 • Üniversitenin başta öncelikli alanlar olmak üzere üniversitedeki araştırma, geliştirme ve yenilikçilik çalışmaları ile TTO, TEKMER ve TEKNOKENT hizmetlerini destekleyecek bir Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı oluşturmak
 • Araştırma, geliştirme ve yenilikçilik sonuçlarının ticarileştirilmesi ve ürünlerinin pazarlanması amacıyla ticari şirketler kurmak
 • Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen araştırma, geliştirme ve yenilikçilik projeleri geliştirmek ve yürütmek
 • Araştırma, geliştirme ve yenilikçilik çalışmalarının kalite güvencesini sağlamak ve kalite güvencesini sağlamaya yönelik bir değerlendirme sistemi oluşturmak.
 • Üniversitede yürütülen araştırma, geliştirme ve yenilikçilik çalışmaları ile süreçlerinin çıktı, etki, fayda/maliyet, uygunluk ve performans açısından değerlendirilmesine ve sürekli iyileştirilmesine olanak sağlayacak, iç ve dış değerlendirme süreçlerini içeren bir değerlendirme ve kalite güvencesi sistemi oluşturmak ve periyodik olarak uygulamak
 • Araştırma, geliştirme ve yenilikçilik çalışmaları ile eğitim-öğretim faaliyetleri arasında ilişkiyi güçlendirmek
 • Öğrencilerin araştırma, geliştirme ve yenilikçilik projeleri içerisinde yer almasını teşvik etmek
 • Araştırma yöntemleri ve girişimcilik derslerinin üniversitenin ortak dersi olarak, tüm öğrenciler tarafından alınabilmesine olanak sağlamak, girişimciliği her yönüyle teşvik etmek ve desteklemek
 • Araştırma, geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin üniversite içinde verimliliğini arttırmak için akademik birimler, araştırma merkezleri ve lisansüstü programlar enstitüsü arasındaki ilişkiyi güçlendirmek
 • Araştırma ve uygulama merkezlerinin çalışma konularını ve verimliliğini gözden geçirmek ve gerekiyor ise yeniden yapılandırmak
 • Üniversitenin öncelikli araştırma, geliştirme ve yenilikçilik alanlarında araştırma ve uygulama merkezlerinin kurulmasını sağlamak
 • Lisansüstü Programlar Enstitüsü ile araştırma merkezleri arasındaki ilişkileri güçlendirmek, yeni bir organizasyonel yapı ve bütünlük oluşturmak (Örneğin Araştırma Merkezi Müdürleri'nin Enstitü Kurulu'na katılması gibi)
 • Araştırma, geliştirme ve yenilikçilik çalışmalarının sonuçlarını bilimsel yayına, ürüne, uygulamaya ve tasarıma dönüştürmek
 • Üniversitenin etki faktörü yüksek uluslararası dergilerdeki yayın ve atıf sayısını arttırmak
 • Üniversitenin uluslararası endeksler tarafından taranan dergiler dışındaki dergilerdeki yayın ve diğer bilimsel faaliyet sayısını arttırmak
 • Araştırma, geliştirme ve yenilikçilik faaliyetleri sonuçlarını ürün, tasarım, faydalı model ve patent sayılarını arttırmak
 • Lisansüstü tezlerin yayın, ürün, tasarım, faydalı model ve patente dönüşüm oranının attırmak
 • Akademik personeli araştırma, geliştirme ve yenilikçilik projelerini yapmaları için teşvik etmek ve desteklemek
 • Üniversite için belirlenmiş olan öncelikli alanlarda proje üreten, projelere ortak olarak katılan ve araştırma, geliştirme ve yenilikçilik faaliyeleri (yayın, patent, tasarım, ürün) ile belirli bir performansın üzerine çıkan akademik personeli belirgin ayrıcalıklar ile teşvik etmek ve ödüllendirmek
 • Genç akademik personelin (araştırma görevlisi, lisansüstü ve lisans öğrencileri) başta üniversite için belirlenmiş olan öncelikli alanlar olmak üzere araştırma, geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerini teşvik etmek ve desteklemek

 

Beykoz Üniversitesi araştırma, geliştirme, yenilikçilik alanındaki hedeflerine ulaşmak üzere kısa ve orta vadeli eylem planları hazırlar ve bu planları icra eder.  Bu çerçevede başta araştırma geliştirme teşviği, akademik performans değerlendirmesi, araştırma ve bilim etiği olmak üzere gerekli düzenlemeleri yapar, birimler kurar.

Araştırma, geliştirme, yenilikçilik hedefler ive eylem planları peryodik olarak değerlendirilir, gözden geçirilir ve gerekirse değişiklikler yapılır.

Bu içerik 27/02/2020 tarihinde güncellenmiştir.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.