Beykoz Üniversitesi Araştırma Geliştirme Yenilikçilik Organizasyon Yapısı

Beykoz Üniversitesi araştırma, geliştirme, yenilikçilik alanındaki stratejik amaçlarına ve stratejik hedeflerine ulaşmak üzere etkin bir organizasyonel yapı oluşturmaya önem verir.

Beykoz Üniversitesi’nde araştırma, geliştirme, yenilikçilik alanı başlangıçta Araştırmadan Sorumlu Rektör Yardımcılığı’na bağlı olarak aşağıdaki birimlerden oluşacak şekilde organize edilmiştir;

  • Lisansüstü Programlar Enstitüsü
  • Uygulama Araştırma Merkezleri
  • Ar-Ge-Ye Koordinatörlüğü
  • Araştırma Destek Komitesi

Beykoz Üniversitesi’nde lisansüstü eğitim ve araştırma Lisansüstü Programlar Enstitüsü adıyla tek bir enstitü altında yapılandırılmıştır. Bu suretle lisansüstü eğitim-öğretim,  araştırma, geliştirme ve yenilikçilik alanında ortak bir vizyon ve yaklaşım, hedeflerin ve önceliklerin belirlenmesinde ortak temel, uygulamada standartlaşma, kaynak kullanımında ve yönetişimde etkinlik sağlanması amaçlanmıştır. Lisansüstü Programlar Enstitüsü eğitimden sorumlu rektör yardımcılığı yerine araştırma ve uluslararası ilişkilerden sorumlu rektör yardımcılığına bağlanarak lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırma ile bu konudaki diğer birimlerin hedefleri ve faaliyetleri arasında harmonizasyon amaçlanmıştır.

Uygulama ve araştırma merkezleri belirli alanlarda araştırma ve uygulama yapmak üzere kurulurlar. Beykoz Üniversitesi’nde halen aşağıdaki uygulama ve araştırma merkezleri faaliyettedir:

  • Lojistik Uygulamaları Araştırma Merkezi
  • Göstergebilim Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
  • Yaşamboyu Öğrenme Araştırma ve Uygulama Merkezi

Araştırma, geliştirme ve yenilikçilik çalışmalarının artmasına paralel olarak zaman içerisinde uygulama ve araştırma merkezlerinin sayısının arttırılmaması ve Beykoz Üniversitesi’nin araştırma alanlarının geniş bir yelpazesini kapsaması hedeflenmektedir.

Ar-Ge-Ye Koordinatörlüğü araştırma, geliştirme ve yenilikçilik alanındaki faaliyetleri koordine eden ve araştırmacılara ve araştırma merkezlerine destek olan idari birimdir. Ar-Ge-Ye Koordinatörlüğünün zaman içinde Proje geliştirme Birimi, Proje Yürütme Birimi, Kuluçka Merkezi, Teknoloji Merkezi (TEKMER), Teknoloji Transfer Ofisi ve TEKNOPARK olarak gelişmesi hedeflenmektedir.

Araştırma Destek Komitesi araştırma-geliştirme teşviklerinin uygulamasından sorumludur. Komite araştırmadan sorumlu rektör yardımcısının başkanlığında akademik birimlerden (fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu) birer temsilciden oluşur.

Beykoz Üniversitesi’nin araştırma, geliştirme, yenilikçilik alanındaki organizayon yapısı zaman içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar ve olanaklar çerçevesinde geliştirilecektir.

Bu içerik 06/03/2020 tarihinde güncellenmiştir.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.