Sanat ve Tasarım Fakültesi Akademik Kadro

Prof. Dr. Bengisu BAYRAK SHAHMIRI (Dekan-Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı)
Özgeçmiş
bengisubayrakshahmiribeykoz.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi/Resim Bölümü
Y. Lisans: İstanbul Bilgi Üniversitesi/Sinema TV
Doktora: Marmara Üniversitesi/Resim 

Doç. Dr. Çeyiz MAKAL FAİRCLOUGH (Dekan Yardımcısı-Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı)
ceyizmakalfaircloughbeykoz.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi-Resim-İş Öğretmenliği
Y. Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi-Sanat Tarihi
Doktora: The University of Salford-School of Art Media 

Dr. Öğr. Üyesi Onur SESİGÜR (Dekan Yardımcısı)
Özgeçmiş
onursesigurbeykoz.edu.tr
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Fizik
Y. Lisans: The University Of Westminster-Arts and Design
Doktora: İstanbul Bilgi Üniversitesi-İletişim Bilimleri 

Prof. Dr. Pınar Seden MERAL (İletişim ve Tasarımı Bölüm Başkanı)
Özgeçmiş
pinarsedenmeralbeykoz.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: Marmara Üniversitesi
Doktora: Marmara Üniversitesi 

Prof. Dr. Halit Suavi AHIPAŞAOĞLU (Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkan V.)
Özgeçmiş
suaviahipasaoglubeykoz.edu.tr
Lisans: Hacettepe Üniversitesi/İktisat Bölümü
Y. Lisans: Hacettepe Üniversitesi/Ekonomi
Doktora: Atatürk Üniversitesi/Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi 

Prof. Dr. Ayşegül GÜÇHAN
Özgeçmiş
aysegulguchanbeykoz.edu.tr
Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi-Heykel
Y. Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi-Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Doktora: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi-Arkeoloji ve Sanat Tarihi 

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KUNT (Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı)
Özgeçmiş
zeynepkuntbeykoz.edu.tr
Lisans: University of Kent Canterbury
Y. Lisans: New School University
Doktora: Bilgi Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Ahu Samav UĞURSOY (Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı)
Özgeçmiş
ahusamavugursoybeykoz.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi
Y. Lisans: Kadir Has Üniversitesi
Doktora: Marmara Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Selen ÇALIK BEDİR (Çizgi Film ve Animasyon Bölüm Başkanı)
Özgeçmiş
selencalikbedirbeykoz.edu.tr
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Y. Lisans: Bilgi Üniversitesi
Doktora: Kyoto Seika University 

Dr. Öğr. Üyesi Bihter Erdem OKUMUŞ (İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkanı)
Özgeçmiş
bihtererdemokumusbeykoz.edu.tr
Lisans: Kocaeli Üniversitesi
Y. Lisans: Mimar Sinan GSÜ
Doktora: Mimar Sinan GSÜ 

Dr. Öğr. Üyesi Anıl SAYAN
Özgeçmiş
anilsayanbeykoz.edu.tr
Lisans: İstanbul Bilgi Üniversitesi-Halkla İlişkiler/Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi (Ç.A.P.)
Y. Lisans: İstanbul Bilgi Üniversitesi-Medya ve İletişim Sistemleri
Doktora: İstanbul Üniversitesi-Radyo,Televizyon ve Sinema 

Dr. Öğr. Üyesi Emre Ahmet SEÇMEN
Özgeçmiş
emreahmetsecmenbeykoz.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi / Radyo, Sinema ve Televizyon
Y. Lisans: İstanbul Kültür Üniversitesi / İletişim Tasarımı
Doktora: İstanbul Üniversitesi / Radyo, TV, Sinema 

Dr. Öğr. Üyesi Füsün Deniz ÖZDEN
Özgeçmiş
fusundenizozdenbeykoz.edu.tr
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi
Doktora: İstanbul Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Gökçe SÖZEN
Özgeçmiş
gokcesozenbeykoz.edu.tr
Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Y. Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Doktora: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Hakkı BAŞGÜNEY
Özgeçmiş
hakkibasguneybeykoz.edu.tr
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Y. Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
Doktora: Boğaziçi Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Merva KELEKÇİ OLGUN
Özgeçmiş
mervakelekciolgunbeykoz.edu.tr
Lisans: Doğuş Üniversitesi
Y. Lisans: Yeditepe Üniversitesi
Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Orkun YÖNTEM
orkunyontembeykoz.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi/Grafik Tasarım
Y. Lisans: Yeditepe Üniversitesi/Grafik Tasarım
Doktora: Yeditepe Üniversitesi/Sanatta Yeterlilik 

Dr. Öğr. Üyesi Selcen Nur ERİKÇİ ÇELİK
Özgeçmiş
selcennurerikcicelikbeykoz.edu.tr
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi/İç Mimarlık Bölümü
Y. Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi/Yapı Fiziği
Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi/Yapı Fiziği 

Dr. Öğr. Üyesi Serap BOZKURT
Özgeçmiş
serapbozkurtbeykoz.edu.tr
Lisans: Anadolu Üniversitesi
Y. Lisans: Kültür Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi İrem AYAN DANACILAR
Özgeçmiş
iremayanbeykoz.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi
Y. Lisans: Beykent Üniversitesi
Doktora: Marmara Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Ali Aşur DELEN
Özgeçmiş
aliasurdelenbeykoz.edu.tr
Lisans: Atatürk Üniversitesi-Grafik Tasarım
Y. Lisans: İstanbul Arel Üniversitesi-Grafik Tasarım
Doktora: İstanbul Arel Üniversitesi-Sanatta Yeterlilik 

Dr. Öğr. Üyesi Reyhan Selin UYSAL AFACAN
Özgeçmiş
reyhanselinuysalafacanbeykoz.edu.tr
Lisans: Ege Üniversitesi-Gıda Mühendisliği
Y. Lisans: Gaziosmanpaşa Üniversitesi-Gıda Mühendisliği
Doktora: Hacettepe Üniversitesi-Gıda Mühendisliği 

Öğr. Gör. Ali Çağan UZMAN
Özgeçmiş
alicaganuzmanbeykoz.edu.tr
Lisans: 2013 Hacettepe Üniversitesi
Y. Lisans: 2016 Maltepe Üniversitesi
Doktora: Devam Ediyor Marmara Üniversitesi 

Öğr. Gör. Çise GÖKÇE
cisegokcebeykoz.edu.tr

Öğr. Gör. Gökhan AYDIN
Özgeçmiş
gökhanaydinbeykoz.edu.tr
Lisans: 2010 Anadolu Üniversitesi / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler
Y. Lisans: 2019 Yeditepe Üniversitesi / Görsel İletişim
Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi / Grafik (Devam Ediyor) 

Öğr. Gör. Gözde Ezgi GÖL
Özgeçmiş
gozdeezgigolbeykoz.edu.tr
Lisans: Bilkent Üniversitesi
Y. Lisans: Beykoz Üniversitesi-İletişim Tasarımı ve Göstergebilim

Araş. Gör. Ayşe Merve KÖSE
aysemervekosebeykoz.edu.tr
Lisans: ODTÜ / Şehir ve Bölge Planlama
Y. Lisans: FMV Işık Üniversitesi/Görsel İletişim (Devam Ediyor)

Araş. Gör. Feyza ASLAN
feyzaaslanbeykoz.edu.tr
Lisans: Hacettepe Üniversitesi-İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi-İç Mimarlık (2020 Başlangıç)

Araş. Gör. Meral Didar GÜZELKAYA
meraldidarguzelkarabeykoz.edu.tr
Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / Mimarlık
Y. Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi/Oyun Tasarımı (Devam Ediyor)

Araş. Gör. Münür İPEK
Özgeçmiş
munuripekbeykoz.edu.tr

Araş. Gör. Setenay GÜLTEKİN
Özgeçmiş
setenaygultekinbeykoz.edu.tr
Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi – Sinema ve Televizyon

Araş. Gör. Şafak Yüksel VURAL
Özgeçmiş
safakyukselvuralbeykoz.edu.tr
Lisans: Akdeniz Üniversitesi / Gastronomi ve Mutfak sanatları

Araş. Gör. Aylin Berna ZAMANDAR BAŞOĞLU
Özgeçmiş
bernabasoglubeykoz.edu.tr
Lisans: Ege Üniversitesi-Radyo, Televizyon ve Sinema
Y. Lisans: Ege Üniversitesi-Radyo, Televizyon ve Sinema

Araş. Gör. Ferhat Erdinç KAYGUSUZ
Özgeçmiş
ferhaterdinckaygusuzbeykoz.edu.tr
Lisans: Ankara Üniversitesi-Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Y. Lisans: Ankara Üniversitesi-Gazetecilik
Doktora: Ankara Üniversitesi-Gazetecilik (Devam Ediyor) 


BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.