Radyo, Televizyon ve Sinema

Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü, radyo, televizyon ve sinema ile ilintili programların içeriklerinin üretimi, araştırma-planlanma-uygulama aşamaları, kamera arkasında yer alan süreçlerin etkin yönetimi ve bu bağlamda edinilen kuramsal bilginin günlük hayata uyumlandırılması ile ilgilidir. Bölümün temel hedefi, toplumsal, sanatsal, ekonomik gelişmelerin alanla bağlantılarını keşfetmek ve bunları ayrıntılı biçimde analiz edebilme ve yorumlama yetisini bireye kazandırmaktır. Toplumun gelişmişliği kitle iletişim kanallarının gelişimi ve başarısı ile doğru orantılıdır. Başarılı bir iletişim için, iletilerin içeriğinin doğru, ulaşılmak istenilen kitleye ve bu kitlenin beklentilerine uygun ve anlaşılır biçimde olması gerekmektedir. Radyo,  Televizyon ve Sinema bölümünün en önemli amaçlarından biri de sanat olarak ifade edilebilir. Yayınların görüntüsü, iletilmek istenen ana metni algılama, anlama ve anlatma aşamaları ile bağlama göre değişiklik gösteren ifadelerin izleyiciye sunumu estetik biçimde olmalıdır. Estetik yüzyılı olarak adlandırılan 21.yüzyıl sanat ve tasarım ögelerini barındıran unsurlara önem verilen bir dönemdir. Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü sanat ve tasarım ögeleri üzerine kuruludur.

       

Bu içerik 22/06/2023 tarihinde güncellenmiştir.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.