Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)

PROGRAMIN AMACI

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programlarımızın amacı, bireylerin psikolojik sıkıntılarını azaltmak ve hayat kalitelerini yükseltmeleri yönünde teorik, bilimsel, klinik bilgi ve deneyim kazanmış Klinik Psikologlar yetiştirmektir. Programları tamamlayan bireyler, psikolojik sorunları anlama, değerlendirme, iyileştirme ve önleme yönünde bilgiler ile donanmış sorumluluk sahibi ve meslek etiğine bağlı klinik psikologlar olarak topluma hizmet vereceklerdir.

Programlar bilim insanı / uygulayıcı (scientist-practitioner) modelini temel alır. Bu model, klinik psikologların bilimsel literatürü eleştirel bir şekilde değerlendirebilen, araştırma yapabilen ve bilimsel araştırmalar çerçevesinde klinik uygulama yapabilen kişiler olarak yetişmelerini öngörmektedir. 


KARİYER FIRSATLARI

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programlarını tamamlayan öğrenciler, edinmiş olacakları profesyonel bilgi birikimi ve alanda kazanacakları yetkinlikle birlikte bireylerin, kurumların ve toplumun psikolojik sağlığına katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunurlar. Bu bağlamda mezunlarımız kendi ofislerinde, hastanelerde, danışmanlık merkezlerinde, psikiyatrist muayenehanelerinde, üniversitelerde, okullarda ve ruh sağlığı alanında faaliyet gösteren kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarında istihdam edilebilirler.


KİMLER BAŞVURABİLİR

Klinik Psikoloji (Tezli) Yüksek Lisans Programına Psikoloji Lisans mezunları, Klinik Psikoloji (Tezsiz) Yüksek Lisans Programına Psikoloji ve  Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Lisans mezunları kabul edilir. PDR lisans programı mezunlarından, transkriptlerinin incelemesi sonrasında gerekli görülürse, bilimsel hazırlık dersleri almaları istenebilir.


PROGRAMIN SÜRESİ

Tezsiz Yüksek Lisans Programının süresi en az 2 yarıyıl olup en fazla 3 yarıyılda tamamlanır. Tezli Yüksek Lisans Programı ise en az 4 yarıyıl olup en fazla 6 yarıyılda tamamlanır.


EĞİTİM YERİ, GÜNLERİ VE SAATLERİ

Dersler Beykoz Üniversitesi Kavacık Yerleşkesinde, hafta içi gündüz saatlerinde (09:00-17:00) yapılmaktadır.


KLİNİK PSİKOLOJİ (TEZLİ) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURU KOŞULLARI

Başvuru, Beykoz Üniversitesi web sayfasındaki online başvuru formu doldurularak yapılır. Online başvuru sırasında diploma, transkript, kısa özgeçmiş ve niyet mektubu yüklenmesi zorunludur. Belgelerin orijinalleri kayıt sırasında istenecektir. 

Tezli yüksek lisans programına başvuru için ALES sınavından Eşit Ağırlık (EA) puan türünde en az 55 puan gerekmektedir.

Başvuruların kabul edilmesinde gerekli olan ön şartlar; 

 • Tezli yüksek lisans programına sadece psikoloji lisans mezunu olanların başvuruları kabul edilecektir.
 • Online başvuru formunu eksiksiz dolduran adayların yapılacak bilim sınavı için aşağıda belirtilen banka hesabına 1.000 TL ön kayıt ücreti ödemesi gerekmektedir. Açıklanan/bildirilen yer, tarih ve saatte adaylar bilim sınavına alınırlar. (Ön kayıt ücreti, programa kabul edilip edilmeme durumuna göre iade edilecek ya da öğrenim ücretine dâhil edilecektir) 

Bilim Sınavı İçin Ön Kayıt Ücreti Ödenecek Hesap Numarası:

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ DENİZBANK KAVACIK ŞUBESİ
TR37 0013 4000 0133 8804 6000 01

Açıklama kısmına mutlaka öğrenci adı soyadı, TC kimlik numarasını ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Tezli bölüm olduğunu belirtiniz.


KLİNİK PSİKOLOJİ (TEZSİZ) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURU KOŞULLARI

Başvuru, Beykoz Üniversitesi web sayfasındaki online başvuru formu doldurularak yapılır. Tezsiz Yüksek lisans programına başvuran adayların online başvuru formu doldururken diploma, transkript, kısa özgeçmiş ve niyet mektubu yüklemeleri zorunludur. Belgelerin orijinalleri kayıt sırasında istenecektir.

Tezsiz yüksek lisans programına başvurularda ALES koşulu aranmaz.

Başvuruların kabul edilmesinde gerekli olan ön şartlar; 

 • Psikoloji mezunu ve PDR mezunu olanların başvuruları kabul edilecektir. (Toplam 30 kişilik tezsiz program kontenjanı kapsamındabelirlenen bir kontenjan dahilinde  PDR mezunlarıalınacaktır).
 • Online başvuru formunu eksiksiz dolduran adayların yapılacak bilim sınavı için aşağıda belirtilen banka hesabına 1.000 TL ön kayıt ücreti ödemesi gerekmektedir. Açıklanan/bildirilen yer, tarih ve saatte adaylar bilim sınavına alınırlar. (Ön kayıt ücreti, programa kabul edilip edilmeme durumuna göre iade edilecek ya da öğrenim ücretine dâhil edilecektir) 

Bilim Sınavı İçin Ön Kayıt Ücreti Ödenecek Hesap Numarası:

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ DENİZBANK KAVACIK ŞUBESİ
TR37 0013 4000 0133 8804 6000 01

 Açıklama kısmına mutlaka öğrenci adı soyadı,  TC kimlik numarasını ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Tezsiz bölüm olduğunu belirtiniz.


NEDEN TEZLİ / TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI?

Hem tezli hem tezsiz Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programlarımız klinik değerlendirme ve psikoterapi uygulamaları alanlarında ortak dersler sunarak öğrencilerimizin klinik donanım ve yetkinliklerini arttırmayı hedefler. Yine her iki programı tamamlayan öğrencilerimiz klinik araştırmaları okuma ve eleştirel değerlendirme yetisi kazanacaktır. Tezli programı bitirenler akademik danışmanlarının yönetiminde bilimsel bir çalışma yürüterek araştırma uygulamaları yöntemleri konusunda yetkinlik kazanacaktır. Tezli yüksek lisans programını bitiren öğrencilerimiz eğitimlerine doktora düzeyinde de devam ederek akademik kariyer yapabilirler.


PROGRAMIN YAPISI

Tezsiz program 10 ders ve Yüksek Lisans Dönem Projesi’nden; Tezli program ise 7 ders, Seminer dersi ve Yüksek Lisans Tezinden oluşur.

Dersler zorunlu dersler ve seçmeli derslerden oluşur. Derslerden bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Klinik Gözlem ve Görüşme
 • İleri Psikopatoloji
 • Bilişsel ve Davranışçı Terapiler I
 • Bilişsel Davranışçı Terapi II
 • Süpervizyona Giriş
 • Süpervizyon I
 • Süpervizyon II
 • Klinik Psikolojide Araştırma Yöntemleri
 • Klinik Psikolojide İstatistik
 • Seminer
 • Psikofarmakoloji
 • Psikosomatik Hastalıklar
 • Bağımlılık
 • Psikolojik Testlerin Klinikteki Yeri

Tezsiz Yüksek Lisans programında öğrenci, dönem projesi danışmanı gözetiminde, dönem projesi hazırlar ve danışmanına sunar. Tezli programda ise öğrenci tez danışmanı gözetiminde bilimsel araştırma yaparak tez yazar ve jüri önünde savunur.

Öğrenim dili Türkçe’dir.


SÜPERVİZYON

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programları psikolojik sorunları olan danışanların doğru klinik değerlendirmelerini ve sorunlarının psikoterapi ile etkili sağlatımını sağlayabilmek adına yetkin klinisyenler yetiştirmeyi hedefler. Bu nedenle programların teorik derslerinin tamamlandığı ilk yılından sonra klinik psikolog adayları süpervizyon altında danışan görerek mesleki deneyim kazanırlar ve yetkinliklerini arttırırlar. Süpervizyon, yetkin bir uzmanının gözlem ve yönetiminde klinik psikolog adaylarının danışanlarına psikoterapi uygulamaları sürecidir.  Bireysel olarak yürütülebildiği gibi, 4-5 kişilik gruplar halinde de yürütülür.


STAJ OLANAKLARI

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programlarında öğrenim görecek öğrencilerin, edinmiş oldukları teorik bilgileri hayata geçirmek ve klinik psikoloji alanında saha deneyimi kazanabilmek için klinik staj yapmaları gerekmektedir. Klinik staj, öğrencilerin süpervizyon alabilmeleri için de gereklidir. Bu kapsamda bölüm öğrencilerinin 3. ve 4. yarıyıllarda süpervizyon süreci ile birlikte yürütecekleri; ilgili kurumlarda (psikiyatri hastanelerinde) veya üniversitemiz bünyesinde açılması planlanan Psikoloji Araştırma Merkezi kapsamında staj yapmaları beklenmektedir.


BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

Klinik Psikoloji yüksek lisans programları için kontenjan;

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı

Kontenjan Sayısı

Tezli

15 kişi

Tezsiz

30 kişi


KLİNİK PSİKOLOJİ TEZLİ/TEZSİZ ÖĞRENİM ÜCRETİ

Program Öğrenim Ücreti (KDV Dahil)
Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)                 85.000 TL
Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli) 98.000 TL

Öğrenim ücretleri aşağıdaki koşullarda taksitle ödenebilir. 

 

10 Taksit                         

Denizbank Kredili Mevduat Hesabı - KMH

Denizbank Kavacık Şubesi ile yapılan anlaşma gereği (taksitlerin zamanında ödenmesi koşulu ile) vade farksız ve 10 eşit taksit imkanıyla Kredili Mevduat Hesabı açtırarak eğitim ücretinizi taksitlendirebilirsiniz.

9 Taksit

Kredi Kartı

Bonus özellikli kredi kartlarına vade farksız 9 taksit yapılmaktadır.

9 Taksit

Kredi Kartı

Maximum –World (Yapı Kredi ve Vakıfbank World) kartlara, bankaların belirlemiş olduğu komisyon oranlarını eklemek koşulu ile 9 taksite kadar ödeme imkanından faydalanabilirsiniz.


AKADEMİK KADRO

Klinik Psikoloji (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Klinik Psikolog Prof. Dr. Ebru ŞALCIOĞLU koordinatörlüğünde ve Sosyal Bilimleri Fakültesi Dekanı / Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Pınar TINAZ danışmanlığında, güçlü ve deneyimli akademik kadro ile yürütülmektedir. Akademik kadro alanında güncel araştırma konularına hakim, genç akademisyenlerden ve kendi alanlarında öne çıkan deneyimli akademisyenlerden oluşmaktadır. 

 • Prof. Dr. Ebru ŞALCIOĞLU - Program Koordinatörü
 • Prof. Dr. Mansur BEYAZYÜREK
 • Prof. Dr. Pınar TINAZ
 • Dr. Öğr. Üyesi Banu Femir GÜRTUNA
 • Dr. Öğr. Üyesi Eda Ermağan ÇAĞLAR
 • Dr. Öğr. Üyesi Kuntay ARCAN*
 • Dr. Öğr. Üyesi Handan NOYAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Sinem CANKARDAŞ*

*Misafir Öğretim Üyesi


Klinik Psikoloji (Tezli) Yüksek Lisans Programı Taslak Ders Planı

Klinik Psikoloji (Tezsiz) Yüksek Lisans Programı Taslak Ders Planı

Bu içerik 25/05/2022 tarihinde güncellenmiştir.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.