Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı

PROGRAMIN AMACI

Bir işletmenin en değerli varlığı insan kaynaklarıdır. Günümüzde, ulusal, bölgesel ve uluslararası ticaret ve lojistik ortamında varlıklarını başarıyla sürdüren işletmelerin, her şeyden önce; vizyon sahibi, güçlü bilgi birikimi, beceri ve deneyimi olan nitelikli insan kaynaklarına sahip olduğu görülmektedir. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının amacı, işletmelerin ihtiyaç duyduğu, küresel dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve beceri ile donatılmış nitelikli insan gücü gereksinimini karşılayacak mezunlar yetiştirmektir.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans Programları mezunlarının, ulusal ve uluslararası, hemen hemen her sektördeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerde uluslararası ticaret ve lojistik konusunda kariyer yapma olanağı vardır.


KİMLER BAŞVURABİLİR?

Programa 4 yıllık herhangi bir yükseköğretim kurumunun bir bölümünden lisans diploması almış olanlar başvurabilir. Başvuru için lisans derecesinin belirli bir dalda olması gerekmemektedir.

Tezsiz yüksek lisans programına başvurularda yabancı dil, not ortalaması ve ALES koşulu aranmaz. Tezli yüksek lisans programına başvuru için ALES sınavından Eşit Ağırlık (EA) puan türünde en az 55 puan gerekmektedir.


PROGRAMIN SÜRESİ

Tezsiz Yüksek Lisans Programının süresi en az 2 yarıyıl olup en fazla 3 yarıyılda tamamlanır. Tezli Yüksek Lisans Programı ise en az 4 yarıyıl olup en fazla 6 yarıyılda tamamlanır.


TEZLİ VE TEZSİZ PROGRAMLAR

Beykoz Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans Programı, tezli ve tezsiz programlar olarak sunulmaktadır. Tezsiz yüksek lisans programı profesyonel hayata yönelik bir program olarak sunulmakta, tezli yüksek lisans programı ise akademik kariyer yapabilme konusunda olanaklar sunmaktadır. Tezli yüksek lisans programını tamamlayanlar, eğitimlerine doktora düzeyinde devam edebilirler.


PROGRAMIN YAPISI

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezsiz Yüksek Lisans Programı 10 ders ve Yüksek Lisans Dönem Projesi’nden oluşur. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli Yüksek Lisans Programı 7 ders, 1 seminer dersi ve Yüksek Lisans Tezi’nden oluşur.
Dersler, zorunlu dersler ve seçmeli derslerden oluşur.

 • Uluslararası Ticaret ve Tedarik Zinciri
 • Uluslararası Ekonomi ve Dünya Ticareti
 • Yönetim ve Strateji
 • Kantitatif Yöntemler
 • Dış Ticaret Finansmanı
 • E-Ticaret ve Lojistik
 • Uluslararası Pazarlama ve Lojistik
 • Uluslararası Ticaret Uygulamaları
 • Depo ve Stok Yönetimi
 • Stratejik Perakende Yönetimi
 • Seminer

Tezsiz Yüksek Lisans programında öğrenci, dönem projesi danışmanı gözetiminde, dönem projesi hazırlar ve danışmanına sunar. Tezli programda ise öğrenci tez danışmanı gözetiminde tez çalışması yaparak tezini hazırlar ve gerekli aşamaları tamamlayarak tezini belirlenecek bir jüri önünde savunur.
Öğrenim dili Türkçe’dir.


BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

Başvuru, Beykoz Üniversitesi web sayfasındaki online başvuru formu doldurularak yapılır. Online başvuru sırasında diploma, transkript ve kısa özgeçmiş yüklenmesi zorunlu olup bu belgelerin orijinalleri kayıt sırasında istenir.
Tezsiz yüksek lisans programına başvuru için yabancı dil, not ortalaması ve ALES koşulu aranmaz. Tezli yüksek lisans programına başvuru için ALES sınavından Eşit Ağırlık (EA) puan türünde en az 55 puan gerekmektedir.
Online başvuru formunu eksiksiz dolduran adaylar kendilerine bildirilen yer, tarih ve saatte sınav / mülakata alınırlar.


EĞİTİM YERİ, GÜNLERİ VE SAATLERİ

Tezsiz yüksek lisans dersleri Beykoz Üniversitesi Kavacık yerleşkesinde, hafta içi günlerde 18:30-21:30; Cumartesi günleri 10:00-16:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Tezli yüksek lisans ders programları, öğrencilerin hafta içi günlerde yapılacak şekilde düzenlenir.
Üniversitemizle kurumlar arasında yapılabilecek anlaşmalarla, sadece ilgili kurumun yukarıda belirtilen kabul koşullarını sağlayan çalışanları için, özel bir program oluşturulabilir. Bu durumda dersler kısmen veya tamamen kurumun belirleyeceği bir mekanda da yapılabilir.


ÖĞRENİM ÜCRETİ

Öğrenim ücreti taksitler halinde ödenebilir.

Öğrenim ücreti ve indirimlerle ilgili daha ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


AKADEMİK KADRO

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans Programı İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Baki AKSU liderliğinde güçlü bir akademik kadro ile yürütülmektedir. Akademik kadro alanın güncel araştırma konularına hakim genç akademisyenlerden ve kendi alanlarında öne çıkan deneyimli akademisyenlerden oluşmaktadır. Akademik kadro listesine buradan ulaşabilirsiniz.


Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Tezli) Yüksek Lisans Programı Taslak Ders Planı

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Tezsiz) Yüksek Lisans Programı Taslak Ders Planı

Bu içerik 12/01/2022 tarihinde güncellenmiştir.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.