Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli/ Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Lisansüstü Programlar Enstitüsü

  

 

Günümüzde, küreselleşmenin yoğun olarak etkilediği iş ve endüstri yapıları giderek büyümekte ve çeşitlenmektedir. Bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler sonucu dünya ticaret hacmi ve kompozisyonu da genişlemektedir. Sermaye ve malların serbest dolaşımı ile pazarlar ve tedarik noktaları dünyanın dört bir yanına yayılmaktadır. Lojistik sektörü uluslararası ticaretin gelişimini destekleyen sektörlerin başında gelmektedir. Küresel rekabette lojistik faaliyetler ise önemli birer maliyet unsuru olarak ortaya çıkmaktadır. Coğrafi konumu nedeniyle Türkiye, hem uluslararası ticaretin arttığı hem de lojistik altyapının geliştirildiği önemli ülkelerden biri haline gelmiştir. Böylece, uluslararası ticaret ve lojistik alanındaki yöneticilerin bu alanlardaki gelişmelere zamanında çözüm üretebilecek; plan, strateji, kaynak ve olanakları geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmaları gerekmektedir. Güncel, yenilikçi ve yaratıcı politikalar geliştirebilmek ve uygulayabilmek bölge, toplum refahı ve ekonomik büyüme için son derece önem taşımaktadır. Türkiye’nin ekonomik potansiyelini artırmak için uluslararası ticarete dayalı finansman ihtiyacının karşılanması, rekabet avantajı kazanılması, etkin ve yenilikçi teknik ve yöntemlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Uluslararası iş birlikleri arttıkça, zorunlu olarak iş dünyasının; ulusal ve uluslararası politikalardan haberdar olan, ilgili mevzuata hakim, operasyon planlayıp yönetebilen, strateji geliştirebilen, analiz kabiliyeti olan, bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilen dış ticaret ve lojistik profesyonellerine olan talepleri giderek artmaktadır. Bu nitelikteki profesyoneller, sahip oldukları bilgi ve donanımları sayesinde ülke ekonomisinin gelişmesine; çağdaş yaklaşımlar, politikalar ve stratejiler oluşturarak katkı sağlayacak, böylelikle katma değer yaratabileceklerdir.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının amacı, işletmelerin ihtiyaç duyduğu, küresel dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve beceri ile donatılmış nitelikli insan gücü gereksinimini karşılayacak mezunlar yetiştirmektir.

Bu çerçevede;

 • Uluslararası pazarlar ile ilgili stratejiler geliştirebilen,
 • Dış ticaret ve lojistik mevzuatına hakim,
 • Dış ticaret ve lojistik alanlarındaki gelişmeleri izleyebilen,
 • Lojistik faaliyetler hakkında bilgi sahibi,
 • Tedarik zincirinde etkin işbirliğine açık,
 • Vizyon geliştirebilen, yenilikleri izleyebilen profesyonellerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Üniversitemizin eğitim-öğretim hayatına 2008 yılında, ülkemizin ilk lojistik alanında tematik yüksek öğrenim kurumu olarak Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ile başlamış olması, ardından bu alanda her seviyede - önlisans, lisans ve yüksek lisans - yaklaşık 5000’den fazla mezun vererek ülkemizin lojistik sektörüne işgücü anlamında katkı sağlamaktadır. Mezunlarımızın ise %80'inin sektörde istihdam için tercih edilir oluşu kurumumuzun lojistik alanındaki deneyimini ortaya koymaktadır.


BAŞVURU KOŞULLARI VE DEĞERLENDİRME

Başvurular, Lisansüstü Programlar Enstitüsü online başvuru formu doldurularak yapılmaktadır.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik yüksek lisans programına başvurularda lisans mezuniyeti için alan şartı aranmamaktadır.

Başvuru belgeleri aşağıdaki gibidir.

 • Kimlik belgesi
 • Vesikalık Fotoğraf
 • Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi (e-Devlet üzerinden temin edilen Mezun Belgesi geçerlidir.)
 • Lisans Transkript (e-Devlet üzerinden temin edilen Transkript Belgesi geçerlidir.)
 • Özgeçmiş (CV)
 • ALES Sonucu (Sadece Tezli program için, EA Puan türünden en az 55 puan koşulu istenmektedir.)
 • Askerlik Belgesi (Sadece erkek adaylar için zorunludur.)

Başvuru belgelerini eksiksiz ileten adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaktadır.


TEZLİ VE TEZSİZ PROGRAMLAR

Beykoz Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans Programı, tezli ve tezsiz programlar olarak sunulmaktadır. Tezsiz yüksek lisans programı profesyonel hayata yönelik bir program olarak sunulmakta, tezli yüksek lisans programı ise akademik kariyer yapabilme konusunda olanaklar sunmaktadır. Tezli yüksek lisans programını tamamlayanlar, eğitimlerine doktora düzeyinde devam edebilirler.


PROGRAMIN SÜRESİ

Tezsiz Yüksek Lisans Programının süresi en az 2 yarıyıl, en fazla 3 yarıyıldır. Tezli Yüksek Lisans Programı ise en az 4 yarıyıl olup en fazla 6 yarıyılda tamamlanmaktadır.


PROGRAMIN YAPISI VE İÇERİĞİ

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezsiz Yüksek Lisans Programı 10 ders ve Yüksek Lisans Dönem Projesi’nden oluşmaktadır. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli Yüksek Lisans Programı 7 ders, 1 seminer dersi ve Yüksek Lisans Tezi’nden oluşmaktadır.

Dersler, zorunlu dersler ve seçmeli derslerden oluşur.

 • Uluslararası Ticaret ve Tedarik Zinciri
 • Uluslararası Ekonomi ve Dünya Ticareti
 • Yönetim ve Strateji
 • Kantitatif Yöntemler
 • Dış Ticaret Finansmanı
 • E-Ticaret ve Lojistik
 • Uluslararası Pazarlama ve Lojistik
 • Uluslararası Ticaret Uygulamaları
 • Depo ve Stok Yönetimi
 • Stratejik Perakende Yönetimi
 • Seminer

YÖK Yönetmeliği gereğince, örgün öğretim programlarda eğitim alan öğrencilerin derslere %70 oranında devam zorunluluğu bulunmaktadır. Tezsiz Yüksek Lisans programı öğrencileri, son dönemlerinde danışman hoca liderliğinde bitirme projesi yazmaktadır. Bu sayede öğrenciler, bilimsel araştırma yürütülmesine ilişkin önemli bir deneyim kazanmaktadır.

Tezli programda ise öğrenciler tez danışmanı liderliğinde tez çalışması yaparak tezini hazırlamakta ve gerekli aşamaları tamamlayarak tezini belirlenecek tez jürisi önünde savunmaktadır. Program öğrenim dili Türkçe’dir.


EĞİTİM YERİ, GÜNLERİ VE SAATLERİ

Dersler Beykoz Üniversitesi Kavacık Yerleşkesinde, hafta içi günlerde 19.00-21.45; Cumartesi günleri 10.00-16.00 saatleri arasında yapılmaktadır.

Tezli yüksek lisans ders programları, öğrencilerin hafta içi günlerde yapılacak şekilde düzenlenir. Üniversitemizle kurumlar arasında yapılabilecek anlaşmalarla sadece ilgili kurumun yukarıda belirtilen kabul koşullarını sağlayan çalışanları için özel bir program oluşturulabilir. Bu durumda dersler kısmen veya tamamen kurumun belirleyeceği bir mekanda da yapılabilir.


ÖĞRENİM ÜCRETİ

Öğrenim ücreti ve ödeme koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


AKADEMİK KADRO

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans Programı Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Balcı Varol koordinatörlüğünde güçlü bir akademik kadro ile yürütülmektedir. Akademik kadro alanın güncel araştırma konularına hakim genç akademisyenlerden ve kendi alanlarında öne çıkan deneyimli akademisyenlerden oluşmaktadır.Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Tezli) Yüksek Lisans Programı Taslak Ders Planı

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Tezsiz) Yüksek Lisans Programı Taslak Ders Planı

Bu içerik 06/02/2024 tarihinde güncellenmiştir.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.