Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Yüksek Lisans Programı (Tezli-Tezsiz)

PROGRAMIN AMACI

Küresel siyaset, özellikle 1990’lar sonrası, çok aktörlü ve çok katmanlı bir yapıya evrilmiş, bu yapı bağlamında önemi artan Uluslararası İlişkiler disiplini ise, içinde bulunduğumuz dönemde disiplininin odağı olan geleneksel konuların yanı sıra; göç, toplumsal cinsiyet, yeni sömürgecilik, finansallaşma, iklim krizi, yerel aktörler, söylem gibi nispeten yeni konuları da içerek ölçüde genişlemiştir.

Beykoz Üniversitesi Lisansüstü Programlar Enstitüsü Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler İngilizce Yüksek Lisans programı; günümüz küresel dünyasında Türkiye ve komşu ülkelerde yaşanan can alıcı uluslararası ve bölgesel meselelerinin araştırılmasına bir katkı yapmayı hedeflemektedir. Ek olarak, göç, çatışma çözümü ve barış inşası, yerel ve ulusal siyasetin küresel siyasetle ilişkisi gibi güncel konularla Türk ve yabancı öğrenciler ile akademisyenlerin ilgisini çeken içerikte bir programdır. Programın eğitim dilinin İngilizce olması da bu bağlamda disiplinin gerektirdiği kapsamda akademik faaliyet yürütülmesini ve hem öğrenciler hem akademik dünya için erişilebilir bir standart yakalamasını sağlamaktadır.

Programın, Türkiye içi ve dışı sivil toplum örgütleriyle sempozyumlar, araştırma seminerleri, atölyeler gibi akademik ve sivil etkinlikler düzenlenen canlı bir program olması öngörülmektedir.


KARİYER FIRSATLARI

Bu alanda Yüksek Lisans yapan mezunlar, başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere İçişleri Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı gibi bakanlıklarda, yerel yönetimlerde, çeşitli kitle haberleşme kuruluşlarında ve uluslararası bankalarda çalışılabilir, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıkları gibi devlet bürokrasisinin üst kademelerinde yer alabilirler. Mezunlarının geniş iş imkanları vardır. Özellikle yurt dışı bağlantılı tüm kurum ve şirketlerde kendilerine iş bulabilirler. Aynı zamanda, medya ile yabancı hükümetler ve işletmeler arasında irtibat görevi gördükleri medya kuruluşlarında da çalışırlar. Ayrıca kaymakam, idari hakim, diplomat, banka müdürlüğü, akademisyenlik, konsolos, dış ve iç işleri bakanlıklarında üst düzey personel olarak görev yapabilirler.

 • Dışişleri Bakanlığı,
 • Avrupa Birliği Bakanlığı,
 • Milli Savunma Bakanlığı,
 • Ekonomi Bakanlığı,
 • Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı,
 • Rekabet Kurumu,
 • Sermaye Piyasası Kurulu (SPK),
 • Konsolosluklarda iş bularak devlet kurumlarında bir kariyer imkanına sahip olabilirler.

Bunların haricinde;

 • UNICEF,
 • NATO,
 • Danışmanlık Şirketleri,
 • Sivil Toplum Kuruluşları,
 • Birleşmiş Milletler (BM),
 • Ekonomik ve Kalkınma İşbirliği Örgütü (OECD),
 • İthalat ve İhracat Firmaları,
 • Siyasi Danışmanlık Şirketleri gibi gerek özel sektörde, gerekse küresel çapta hizmet veren örgütlerde çalışma imkanı söz konusudur.

KİMLER BAŞVURABİLİR 

Programa başvurular, açıklanacak takvime göre, yılda iki kez, güz ve bahar yarıyılı için alınacaktır. Yüksek Öğretim Kurumu tarafından denkliği kabul edilmiş sosyal ve beşeri bilim alanlarından bir lisans programından mezun olan tüm adaylar, aşağıdaki şartları yerine getirerek programa başvurabilirler.

Program eğitim dili İngilizce olduğu için, programa başvuru yapan adayların dil yeterliliklerini belgeleyen, geçerli tarihli sınav sonucunun bulunması gerekmektedir. YDS, YOKDİL sınavlarından en az 60 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir uluslararası yabancı dil sınavından ilgili puanın muadili (TOEFL: 72, PEARSON PTE ACADEMIC: 55) bir sınav sonucu olması gerekmektedir. Söz konusu sınavlardan sonucu bulunmayan adaylarımız, Beykoz Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavına girebilirler, 60 puan ve üzeri alan adaylar koşulu sağlamaktadır. Tezli Programa başvuru yapan adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) Eşit Ağırlık (EA) puan türünde en az 55 puana sahip olmaları gerekir.


NEDEN HEM TEZLİ HEM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programları hem profesyonel hayata hem de araştırmaya ve akademik hayata yönelik olarak hem tezli program hem tezsiz program olarak sunulmaktadır.


PROGRAMIN SÜRESİ

Tezsiz Yüksek Lisans Programının süresi 3 yarıyıldır. Tezli Yüksek Lisans Programı ise en 4 yarıyıldır, en fazla 6 yarıyılda tamamlanır.


PROGRAMIN YAPISI

Tezsiz program 10 ders ve Yüksek Lisans Dönem Projesi’nden, tezli program ise 7 ders, seminer dersi ve Yüksek Lisans Tezinden oluşur.  


PROGRAMIN DİLİ

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programının eğitim-öğretim dili gerek tezli program gerek tezsiz program için İngilizcedir. İngilizce düzeyi yeterli olmayan adaylar İngilizce Hazırlık Sınıfına alınırlar.


BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

Başvuru, Beykoz Üniversitesi web sayfasındaki online başvuru formu doldurularak yapılır. Online başvuru sırasında diploma, transkript ve kısa özgeçmiş yüklenmesi zorunlu olup bu belgelerin orijinalleri kayıt sırasında istenir.

Tezsiz yüksek lisans programına başvurularda not ortalaması ve ALES koşulu aranmaz. Tezli yüksek lisans programına başvuru için ALES sınavından Eşit Ağırlık (EA) puan türünde en az 55 puan gerekmektedir. Tezli programa başvuru koşullarını sağlayan adaylar mülakata çağırılır, tezsiz program için ise mülakat yapılmaz.

İşletme İngilizce Tezli/Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda İngilizce yeterlilik koşulu aranır.

Başvuru için adayların YDS/e-YDS/YÖKDİL sınavlarından en az 60 puan almış olması ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir uluslararası yabancı dil sınavından bu puanın muadili bir puanı aldığını gösterir bir belge ibrazı gereklidir. İngilizce düzeyi yeterli olmayan adaylar İngilizce hazırlık sınıfına alınırlar.

Online başvuru formunu eksiksiz dolduran adaylar değerlendirmeye alınırlar.


EĞİTİM YERİ, GÜNLERİ VE SAATLERİ

Dersler Beykoz Üniversitesi Kavacık Yerleşkesinde, hafta içi günlerde 19.00-21.45; Cumartesi günleri 10:00-16:00 saatleri arasında yapılmaktadır.


ÖĞRENİM ÜCRETİ

Program öğrenim ücreti ve ödeme koşulları ile iligli detaylı bilgi için tıklayınız.


Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Programı Taslak Ders Planı

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Tezsiz Yüksek Lisans Programı Taslak Ders Planı


AKADEMİK KADRO

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programları Prof. Dr. Birsen Talay Keşoğlu koordinatörlüğünde güçlü bir akademisyen kadrosu ile yüksek lisans eğitimini sosyal bilimleri, alt alanları ve beşeri bilimlerle birlikte ele alan bir vizyona sahiptir.

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programları akademik kadrosu, nitelikli bir akademik eğitim ve disipliner çeşitlilik sağlama konusunda güçlü bir kompozisyona sahip olan aşağıdaki öğretim elemanlarından oluşmaktadır:

Bu içerik 17/05/2023 tarihinde güncellenmiştir.

HABERDAR OLUN

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.

Tercih Danışmanlığı