Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)

PROGRAMIN AMACI

Bilgisayar Mühendisliği Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının amacı bilgisayar mühendisliği alanında uzman profesyoneller ve araştırmacılar yetiştirmektir. Bilgisayar ve bilişim uygulamaları hemen bütün alanları kapsamaktadır. Bilgisayar uzmanları yalnızca bilişim sektöründeki kuruluşlarda değil her sektördeki kuruluşlarda bilişim uygulamaları ile ilgili birimlerde çalışırlar. Ülkemizde bilgisayar alanında uzman iş gücü gereksinimi yüksektir. Emek yoğun bir alan olan bilgisayar alanında artan iş gücü ile özellikle yazılım alanında ülkemizin hamle yapması olasıdır.

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programlarının bir amacı da yakın alanlardaki üniversite mezunlarını bilgisayar alanına kazandırmaktır. Ülkemizde birçok alanda üniversite mezunları için iş olanakları sınırlıdır. Bazı mühendislik alanları, fen alanları, matematik ve istatistik gibi alanlardan mezun olanlar bilgisayar alanına yönelebilirler.

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı bu alanda araştırmacı yetiştirmeyi de amaçlar. Bu alan araştırma çıktıları üretmek bakımından özellikle ülkemiz için önem arz etmektedir, zira yüksek katma değerli ürün geliştirilmesi araştırma-geliştirmeye dayalıdır. Bilgi teknolojileri bu açıdan avantajlı bir alandır. Bu alanda katma değeri yüksek ürünler üretilmesinin sermayeden çok insan kaynağına dayalı olması bu alanda ülkemize avantaj sağlamaktadır.

Bilgisayar Mühendisliği alanı ülkemizde doktoralı araştırmacı ve akademisyen ihtiyacı olan bir alandır. Tezli Yüksek Lisans Programı mezunları doktora programlarına devam edebileceklerdir.

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı öğrencilere belirli uzmanlaşma alanı seçenekleri sunmaktadır. Uzmanlaşma alanları ile bilgi teknolojilerinde belirli alanlarda ihtiyaç duyulan uzmanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu alanlara teknolojideki gelişmelere ve gelişen ihtiyaçlara göre ileride yenileri eklenebilecektir.


KARİYER FIRSATLARI

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı mezunları bilişim sektöründe bilişim sistemlerinin işletilmesi ve yönetiminden satış ve pazarlamasına, başta yazılım olmak üzere katma değerli ürünler üretilmesine kadar bütün alanlarda çalışabilirler. Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı mezunları yalnız bilişim sektöründe değil, sağlıktan turizme, üretimden ticarete bütün sektörlerde bilgi işlem birimlerinde çalışırlar.


NEDEN HEM TEZLİ HEM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programları hem profesyonel hayata hem de araştırmaya ve akademik hayata yönelik olarak hem tezli program hem tezsiz program olarak sunulmaktadır.


PROGRAMIN SÜRESİ

Tezsiz Yüksek Lisans Programının süresi en az 2 yarıyıl olup en fazla 3 yarıyılda tamamlanır. Tezli Yüksek Lisans Programı ise en az 4 yarıyıl olup en fazla 6 yarıyılda tamamlanır.


PROGRAMIN YAPISI

Tezsiz program 10 ders ve Yüksek Lisans Dönem Projesi’nden, tezli program ise 7 ders, seminer dersi ve Yüksek Lisans Tezinden oluşmaktadır.  

Dersler zorunlu dersler ve seçmeli derslerden oluşur. Derslerden bazıları aşağıdadır:

 • Yapay Zeka
 • Yapay Öğrenme
 • Yazılım Mühendisliği
 • Veri Tabanı Sistemleri ve Uygulamaları
 • Veri Bilimi ve Veri Analitiği
 • Bilgisayar Ağları
 • E-Ticaret ve Web Uygulamaları
 • Algoritma Analizi
 • Bilgisayar Mimarileri
 • Siber Güvenlik
 • Bilişim Etiği ve Bilişim Hukuku
 • Bilgi Teknolojilerinde Girişimcilik

PROJE ODAKLI ÖĞRENME

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programlarında Proje Odaklı Öğrenme (PBL Project Based Learning) yöntemi uygulanmaktadır. Öğrenciler, dersin öğrenme amaçlarına uygun projeler yaparak dersin konularını pekiştirmektedirler. Program derslerin bazıları tümüyle projeden oluşurken bazılarında dersin içeriğinde ders konuları yanı sıra proje bileşeni bulunmaktadır.  Projeler genellikle belirli araç (genellikle yazılım araçları) kullanılarak yapılır. Böylece öğrenci hem dersin öğrenme çıktılarını tam olarak kazanmakta hem de belirli araçları kullanabilir yetkinliğe ulaşmış olmaktadır.


PROGRAMIN DİLİ

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programının eğitim-öğretim dili gerek tezli program gerek tezsiz program için İngilizcedir. İngilizce düzeyi yeterli olmayan adaylar, İngilizce Hazırlık Sınıfına alınırlar.


KİMLER BAŞVURABİLİR

Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programına bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliği mezunları yanında bilişim sistemleri, bilişim yönetim sistemleri, elektrik-elektronik mühendisliği, matematik mühendisliği gibi bilgisayar ve bilişim alanı ile ilişkili diğer programlardan mezun olanlar da başvurabilir.

Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı ise daha geniş bir kitleye yönelik olup yukarıdaki alanlar yanında diğer mühendislik alanlarından ve matematik, fizik, istatistik gibi alanlardan mezun olanlar da başvurabilirler.


BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

Başvurular, Lisansüstü Programlar Enstitüsü online başvuru formu doldurularak yapılmaktadır.

Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvurularda not ortalaması ve ALES koşulu aranmamaktadır. Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programına başvuru için ALES sınavından Sayısal (SAY) puan türünde en az 55 puan gerekmektedir.

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programlarına başvuruda İngilizce yeterlilik koşulu aranmaktadır. Başvuru için adayların YDS/e-YDS/YÖKDİL sınavlarından en az 60 puan almış olması ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir uluslararası yabancı dil sınavından bu puanın muadili bir puanı (TOEFL: 72, PEARSON PTE ACADEMIC: 55, CAE: C) aldığını gösterir bir sınav sonucunu ibraz etmesi gerekmektedir.

Yabancı dil sınav sonuç belgesi olmayan adaylar, Beykoz Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavına (Beykoz-Prof) girebilirler. Sınav takvimi, Lisansüstü Programlar Enstitüsü tarafından adaylara ilan edilmektedir. Sınavdan, 60 puan üzeri sonuç alan adaylar İngilizce yeterlilik koşulunu sağlarlar. Sınavda başarılı olamayan adaylar, Beykoz Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programına kayıt olabilirler.

Başvuru belgeleri aşağıdaki gibidir.

 • Kimlik belgesi
 • Vesikalık Fotoğraf
 • Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi (e-Devlet üzerinden temin edilen Mezun Belgesi geçerlidir.)
 • Lisans Transkript (e-Devlet üzerinden temin edilen Transkript Belgesi geçerlidir.)
 • Özgeçmiş (CV)
 • ALES Sonucu (Sadece Tezli program için, Sayısal (SAY) Puan türünden en az 55 puan koşulu istenmektedir.)
 • Yabancı Dil Sınavı Sonucu (YDS/ e-YDS/ YÖKDİL en az 60 puan / TOEFL: 72 /PEARSON PTE ACADEMIC: 55 /CAE: C)
 • Askerlik Belgesi (Sadece erkek adaylar için zorunludur.)

Başvuru belgelerini eksiksiz ileten adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaktadır.


EĞİTİM YERİ, GÜNLERİ VE SAATLERİ

Dersler Beykoz Üniversitesi Kavacık Yerleşkesinde, hafta içi günlerde 19.00-21.45; Cumartesi günleri 10.00-16.00 saatleri arasında yapılmaktadır.

Üniversitemizle kurumlar arasında yapılabilecek anlaşmalarla, sadece ilgili kurumun yukarıda belirtilen kabul koşullarını sağlayan çalışanları için, özel bir program oluşturulabilir. Bu durumda dersler kısmen veya tamamen kurumun belirleyeceği bir mekanda da yapılabilir.


ÖĞRENİM ÜCRETİ

Öğrenim ücreti ve ödeme koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınızİngilizce Hazırlık Sınıfı ücreti ayrıca ücretlendirilmektedir.


AKADEMİK KADRO

Bilgisayar Mühendisliği Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programları Dr. Öğr. Üyesi Özlem Feyza Erkan koordinatörlüğünde güçlü bir akademik kadro ile yürütülmektedir. Akademik kadro alanın güncel araştırma konularına hakim genç akademisyenlerden ve kendi alanlarında öne çıkan deneyimli akademisyenlerden oluşmaktadır.Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Yüksek Lisans Programı (Tezli) Taslak Ders Planı

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) Taslak Ders Planı

Bu içerik 23/09/2020 tarihinde güncellenmiştir.

HABERDAR OLUN

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.

Tercih Danışmanlığı