Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)

PROGRAMIN AMACI

Bilgisayar Mühendisliği Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının amacı bilgisayar mühendisliği alanında uzman profesyoneller ve araştırmacılar yetiştirmektir. Bilgisayar ve bilişim uygulamaları hemen bütün alanları kapsar. Bilgisayar uzmanları yalnızca bilişim sektöründeki kuruluşlarda değil her sektördeki kuruluşlarda bilişim uygulamaları ile ilgili birimlerde çalışırlar. Ülkemizde bilgisayar alanında uzman iş gücü gereksinimi yüksektir. Emek yoğun bir alan olan bilgisayar alanında artan iş gücü ile özellikle yazılım alanında ülkemizin hamle yapması olasıdır.

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programlarının bir amacı da yakın alanlardaki üniversite mezunlarını bilgisayar alanına kazandırmaktır. Ülkemizde birçok alanda üniversite mezunları için iş olanakları sınırlıdır. Bazı mühendislik alanları, fen alanları, matematik ve istatistik gibi alanlardan mezun olanlar bilgisayar alanına kayabilirler.

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı bu alanda araştırmacı yetiştirmeyi de amaçlar. Bu alan araştırma çıktıları üretmek bakımından özellikle ülkemiz için önem arz etmektedir, zira yüksek katma değerli ürün geliştirilmesi araştırma-geliştirmeye dayalıdır. Bilgi teknolojileri bu açıdan avantajlı bir alandır. Bu alanda katma değeri yüksek ürünler üretilmesinin sermayeden çok insan kaynağına dayalı olması bu alanda ülkemize avantaj sağlamaktadır.

Bilgisayar Mühendisliği alanı ülkemizde doktoralı araştırmacı ve akademisyen ihtiyacı olan bir alandır. Tezli Yüksek Lisans Programı mezunları doktora programlarına devam edebileceklerdir.

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı öğrencilere belirli uzmanlaşma alanı seçenekleri sunmaktadır. Uzmanlaşma alanları ile bilgi teknolojilerinde belirli alanlarda ihtiyaç duyulan uzmanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu alanlara teknolojideki gelişmelere ve gelişen ihtiyaçlara göre ileride yenileri eklenebilecektir.


KARİYER FIRSATLARI

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı mezunları bilişim sektöründe bilişim sistemlerinin işletilmesi ve yönetiminden satış ve pazarlamasına, başta yazılım olmak üzere katma değerli ürünler üretilmesine kadar bütün alanlarda çalışabilirler. Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı mezunları yalnız bilişim sektöründe değil, sağlıktan turizme, üretimden ticarete bütün sektörlerde bilgi işlem birimlerinde çalışırlar.


KİMLER BAŞVURABİLİR

Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programına bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliği mezunları yanında bilişim sistemleri, bilişim yönetim sistemleri, elektrik-elektronik mühendisliği, matematik mühendisliği gibi bilgisayar ve bilişim alanı ile ilişkili diğer programlardan mezun olanlar da başvurabilir. Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı ise daha geniş bir kitleye yönelik olup yukarıdaki alanlar yanında diğer mühendislik alanlarından ve matematik, fizik, istatistik gibi alanlardan mezun olanlar da başvurabilirler.


NEDEN HEM TEZLİ HEM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programları hem profesyonel hayata hem de araştırmaya ve akademik hayata yönelik olarak hem tezli program hem tezsiz program olarak sunulmaktadır.


PROGRAMIN SÜRESİ

Tezsiz Yüksek Lisans Programının süresi en az 2 yarıyıl olup en fazla 3 yarıyılda tamamlanır. Tezli Yüksek Lisans Programı ise en az 4 yarıyıl olup en fazla 6 yarıyılda tamamlanır.


PROGRAMIN YAPISI

Tezsiz program 10 ders ve Yüksek Lisans Dönem Projesi’nden, tezli program ise 7 ders, seminer dersi ve Yüksek Lisans Tezinden oluşur.  

Dersler zorunlu dersler ve seçmeli derslerden oluşur. Derslerden bazıları aşağıdadır:

 • Yapay Zeka
 • Yapay Öğrenme
 • Yazılım Mühendisliği
 • Veri Tabanı Sistemleri ve Uygulamaları
 • Veri Bilimi ve Veri Analitiği
 • Bilgisayar Ağları
 • E-Ticaret ve Web Uygulamaları
 • Algoritma Analizi
 • Bilgisayar Mimarileri
 • Siber Güvenlik
 • Bilişim Etiği ve Bilişim Hukuku
 • Bilgi Teknolojilerinde Girişimcilik

PROJE ODAKLI ÖĞRENME

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programında Proje Odaklı Öğrenme (PBL _Project Based Learning) yöntemi uygulanır.

Derste öğrenci dersin öğrenme amaçlarına uygun proje yapar, dersin konularını proje yaparak öğrenir.  Derslerin bazıları tümüyle projeden oluşurken bazılarında dersin konuları yanında proje bileşeni bulunur. Projeler genellikle belirli araç (genellikle yazılım araçları) kullanılarak yapılır. Böylece öğrenci hem dersin öğrenme çıktılarını tam olarak kazanır hem de belirli araçları kullanabilir duruma gelir.


PROGRAMIN DİLİ

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programının eğitim-öğretim dili gerek tezli program gerek tezsiz program için İngilizcedir. İngilizce düzeyi yeterli olmayan adaylar İngilizce Hazırlık Sınıfına alınırlar.


BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

Başvuru, Beykoz Üniversitesi web sayfasındaki online başvuru formu doldurularak yapılır. Online başvuru sırasında diploma, transkript ve kısa özgeçmiş yüklenmesi zorunlu olup bu belgelerin orijinalleri kayıt sırasında istenir.

Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvurularda not ortalaması ve ALES koşulu aranmaz. Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programına başvuru için ALES sınavından Sayısal (SAY) puan türünde en az 55 puan gerekmektedir. Tezli programa başvuru koşullarını sağlayan adaylar mülakata çağırılır, tezsiz program için ise mülakat yapılmaz.

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programlarına başvuruda İngilizce yeterlilik koşulu aranır. Başvuru için adayların YDS/e-YDS/YÖKDİL sınavlarından en az 60 puan almış olması ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir uluslararası yabancı dil sınavından bu puanın muadili bir puanı aldığını gösterir bir belge ibrazı gereklidir. İngilizce düzeyi yeterli olmayan adaylar İngilizce hazırlık sınıfına alınırlar. Online başvuru formunu eksiksiz dolduran adaylar değerlendirmeye alınırlar.


EĞİTİM YERİ, GÜNLERİ VE SAATLERİ

Dersler Beykoz Üniversitesi Kavacık Yerleşkesinde, hafta içi günlerde 18:30-21:30; Cumartesi günleri 10:00-16:00 saatleri arasında yapılmaktadır.

Üniversitemizle kurumlar arasında yapılabilecek anlaşmalarla, sadece ilgili kurumun yukarıda belirtilen kabul koşullarını sağlayan çalışanları için, özel bir program oluşturulabilir. Bu durumda dersler kısmen veya tamamen kurumun belirleyeceği bir mekanda da yapılabilir.


ÖĞRENİM ÜCRETİ, BURSLAR VE İNDİRİMLER

Öğrenim ücreti ve indirimlerle ilgili daha ayrıntılı bilgiler Beykoz Üniversitesi web sayfasında yer almaktadır.

İngilizce Hazırlık Sınıfı ücreti ayrıdır.


AKADEMİK KADRO

Bilgisayar Mühendisliği Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programları Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Kuru liderliğinde bilgisayar bilimleri ve mühendisliği alanlarında güçlü bir akademik kadro ile yürütülmektedir. Akademik kadro alanın güncel araştırma konularındaki genç akademisyenlerden ve kendi alanlarında öne çıkan deneyimli akademisyenlerden oluşmaktadır. Akademik kadro listesine buradan ulaşabilirsiniz.


Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Yüksek Lisans Programı (Tezli) Taslak Ders Planı

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) Taslak Ders Planı

Bu içerik 12/01/2022 tarihinde güncellenmiştir.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.