İş ve Örgüt Psikolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

PROGRAMIN AMACI

Günümüzde insan kaynağı, işletmelerin verimliliğinde rol oynayan en önemli faktörlerden biridir. Çalışanların üretkenliğinin, motivasyonunun ve örgüt bağlılığının arttırılması, sağlıklı bir çalışma ortamının yaratılması gibi iş yaşamına dair konular, iş ve örgüt psikolojisinin temelini oluşturmaktadır.

İş ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Programı’nın amacı, örgüt ile birey arasındaki ilişkiyi bilimsel olarak incelemek ve iş yaşamındaki beşerî ve örgütsel sorunların belirlenmesi, önlenmesi ve çözümlenmesinde yararlı olacak bilgi, beceri ve yeteneklere sahip uzmanlar yetiştirmektir.


PROGRAMIN SÜRESİ

Tezsiz yüksek lisans programı en az 2 en çok 3 yarıyılda tamamlanır Geçerli sebepler nedeniyle devamsızlık durumunda en fazla 2 dönem kayıt dondurulabilir.


BAŞVURU KOŞULLARI VE DEĞERLENDİRME

Başvuru, Beykoz Üniversitesi web sayfasındaki online başvuru formu doldurularak yapılır. Online başvuru sırasında diploma, transkript ve kısa özgeçmiş yüklenmesi zorunlu olup bu belgelerin orijinalleri kayıt sırasında istenir. Başvuru için yabancı dil, not ortalaması ve ALES koşulu yoktur.

Online başvuru formunu eksiksiz dolduran adaylar kendilerine bildirilen yer, tarih ve saatte mülakata alınırlar.


PROGRAMIN İÇERİĞİ VE YAPISI

İş ve Örgüt Psikolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı 10 ders ve bir bitirme projesinden oluşmaktadır.

Program kapsamında alınacak zorunlu dersler:

 • Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
 • İş ve Örgüt Psikolojisi
 • Örgütsel İletişim
 • Stres Yönetimi
 • Örgütlerde Olumsuz Davranışlar ve Başa Çıkma
 • Performans Yönetimi ve Personel Seçimi

Öğrencinin kendi ilgisi doğrultusunda program kapsamında seçebileceği dersler:

 • Yetişkinlik Döneminde Gelişim
 • Güç ve Liderlik
 • Örgüt Sağlığı
 • Çatışma Yönetimi
 • Örgütlerde Etkili Öğrenme Stratejileri
 • İş ve Örgüt Psikolojisi Uygulamaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • İnsan Kaynakları Yönetimi

   * Lisansı psikoloji olmayan öğrenciler 1. ve 2. yarıyılda birer (toplam iki) bilimsel hazırlık dersi almak zorundadır.

Bilimsel hazırlık dersleri:

 • Psikolojiye Giriş
 • Sosyal Psikoloji

Son dönemde her öğrenci danışman gözetiminde bir bitirme projesi yapmaktadır. Bu sayede öğrenciler, bilimsel araştırmanın yürütülmesine ilişkin önemli bir deneyim kazanacaklardır.

Eğitim dili Türkçe’dir.


EĞİTİM YERİ, GÜNLERİ VE SAATLERİ

Dersler Beykoz Üniversitesi Kavacık Yerleşkesi’nde, hafta içi 18:30-21:30; cumartesi günleri 10:00-16:00 saatleri arasında yapılmaktadır.

Beykoz Üniversitesi ile kurumlar arasında yapılabilecek anlaşmalarla, sadece ilgili kurumun yukarıda belirtilen kabul koşullarını sağlayan çalışanları için, özel bir program oluşturulabilir. Bu durumda dersler kısmen veya tamamen kurumun belirleyeceği bir mekânda da yapılabilir.


ÖĞRENİM ÜCRETİ 

Öğrenim ücreti taksitler halinde ödenebilir.

Öğrenim ücreti ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


AKADEMİK KADRO

İş ve Örgüt Psikolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pınar Tınaz başkanlığında kuramsal donanımını ve alan deneyimini katılımcılarla paylaşabilecek güçlü, uzman ve yetkin bir akademik kadro ile yürütülmektedir.

 • Prof. Dr. Pınar TINAZ
 • Prof. Dr. Mansur BEYAZYÜREK
 • Prof. Dr. Sibel GÖK *
 • Doç. Dr. Işıl KARATUNA *
 • Dr. Öğr. Üyesi Petek AKMAN ÖZDEMİR
 • Dr. Öğr. Üyesi Dilek IŞILAY ÜÇOK *
 • Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem KOŞE
 • Dr. Öğr. Üyesi Ezgi ILDIRIM ÖZCAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Emre ERTAN *

* Misafir Öğretim Üyesi


İş ve Örgüt Psikolojisi (Tezsiz) Yüksek Lisans Programı Ders Planı

Bu içerik 16/09/2020 tarihinde güncellenmiştir.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.