İş ve Örgüt Psikolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Lisansüstü Programlar Enstitüsü

  

 

PROGRAMIN AMACI

Günümüzde insan kaynağı, işletmelerin verimliliğinde rol oynayan en önemli faktörlerden biridir. Çalışanların üretkenliğinin, motivasyonunun ve örgüt bağlılığının arttırılması, sağlıklı bir çalışma ortamının yaratılması gibi iş yaşamına dair konular, iş ve örgüt psikolojisinin temelini oluşturmaktadır.

İş ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Programı’nın amacı, örgüt ile birey arasındaki ilişkiyi bilimsel olarak incelemek ve iş yaşamındaki beşerî ve örgütsel sorunların belirlenmesi, önlenmesi ve çözümlenmesinde yararlı olacak bilgi, beceri ve yeteneklere sahip uzmanlar yetiştirmektir.


BAŞVURU KOŞULLARI VE DEĞERLENDİRME

Başvurular, Lisansüstü Programlar Enstitüsü online başvuru formu doldurularak yapılmaktadır.

İş ve Örgüt Psikolojisi yüksek lisans programına başvurularda lisans mezuniyeti için alan şartı aranmamaktadır.

Program başvuru belgeleri aşağıdaki gibidir.

 • Kimlik belgesi
 • Vesikalık Fotoğraf
 • Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi (e-Devlet üzerinden temin edilen Mezun Belgesi geçerlidir)
 • Lisans Transkript (e-Devlet üzerinden temin edilen Transkript Belgesi geçerlidir)
 • Özgeçmiş (CV)
 • Askerlik Belgesi (Sadece erkek adaylar için zorunludur.)

Başvuru belgelerini eksiksiz ileten adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaktadır.


PROGRAMIN SÜRESİ

Tezsiz Yüksek Lisans Programının süresi en az 2 yarıyıl, en fazla 3 yarıyıldır.


PROGRAMIN İÇERİĞİ VE YAPISI

İş ve Örgüt Psikolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı 10 ders ve bir bitirme projesinden oluşmaktadır.

Program kapsamında alınacak zorunlu dersler:

 • Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
 • İş ve Örgüt Psikolojisi
 • Örgütsel İletişim
 • Örgütlerde Olumsuz Davranışlar ve Başa Çıkma

Öğrencinin kendi ilgisi doğrultusunda program kapsamında seçebileceği dersler:

 • Performans Yönetimi ve Personel Seçimi
 • Stres Yönetimi
 • Yetişkinlik Döneminde Gelişim
 • Güç ve Liderlik
 • Örgüt Sağlığı
 • Çatışma Yönetimi
 • Örgütlerde Etkili Öğrenme Stratejileri
 • İş ve Örgüt Psikolojisi Uygulamaları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • İnsan Kaynakları Yönetimi

Öğrenciler, programın son döneminde danışman gözetiminde bir bitirme projesi yapmaktadır. Bu sayede öğrenciler, bilimsel araştırma yürütülmesine ilişkin önemli bir deneyim kazanmaktadır.

YÖK Yönetmeliği gereğince, örgün öğretim programlarda eğitim alan öğrencilerin derslere %70 oranında devam zorunluluğu bulunmaktadır. Program eğitim dili Türkçe’dir.


EĞİTİM YERİ, GÜNLERİ VE SAATLERİ

Dersler Beykoz Üniversitesi Kavacık Yerleşkesi’nde, hafta içi 19.00-21.45; cumartesi günleri 10.00-16.00 saatleri arasında yapılmaktadır.

Beykoz Üniversitesi ile kurumlar arasında yapılabilecek anlaşmalarla, sadece ilgili kurumun yukarıda belirtilen kabul koşullarını sağlayan çalışanları için, özel bir program oluşturulabilir. Bu durumda dersler kısmen veya tamamen kurumun belirleyeceği bir mekânda da yapılabilir.


ÖĞRENİM ÜCRETİ 

Öğrenim ücreti ve ödeme koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


AKADEMİK KADRO

İş ve Örgüt Psikolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğretim Üyesi Eda Yılmazer  koordinatörlüğünde güçlü bir akademik kadro ile yürütülmektedir. Akademik kadro alanın güncel araştırma konularına hakim genç akademisyenlerden ve kendi alanlarında öne çıkan deneyimli akademisyenlerden oluşmaktadır.İş ve Örgüt Psikolojisi (Tezsiz) Yüksek Lisans Programı Taslak Ders Planı

Bu içerik 19/01/2024 tarihinde güncellenmiştir.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.