MBA İngilizce (Tezli-Tezsiz)

PROGRAMIN AMACI

Bir işletmenin en değerli varlığı insan kaynaklarıdır. Günümüzde, ulusal, bölgesel ve uluslararası iş ortamında varlıklarını başarıyla sürdüren işletmelerin, her şeyden önce; vizyon sahibi, güçlü bilgi birikimi, beceri ve deneyimi olan nitelikli insan kaynaklarına sahip olduğu görülmektedir. İşletme İngilizce (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programlarının amacı, işletmelerin ihtiyaç duyduğu, küresel dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve beceri ile donatılmış nitelikli insan gücü gereksinimini karşılayacak mezunlar yetiştirmektir.


 

KARİYER FIRSATLARI

İşletme İngilizce (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programları mezunları ulusal ve uluslararası bankacılıktan ticarete, üretimden eğitime, sağlıktan turizme kadar her sektörde ve her tür işletmede pazarlama, satış, satın alma, finans, insan kaynakları, üretim yönetimi ve diğer alanlarda uzman ve yönetici olarak çalışabilirler.


 

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

Başvurular, Lisansüstü Programlar Enstitüsü online başvuru formu doldurularak yapılmaktadır. İşletme yüksek lisans programlarına başvurularda lisans mezuniyeti için alan şartı aranmamaktadır.

İşletme İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programına başvuru için ALES sınavından Eşit Ağırlık (EA) puan türünde en az 55 puan gerekmektedir.

İşletme İngilizce Yüksek Lisans Programlarına başvuruda İngilizce yeterlilik koşulu aranmaktadır. Başvuru için adayların YDS/e-YDS/YÖKDİL sınavlarından en az 60 puan almış olması ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir uluslararası yabancı dil sınavından bu puanın muadili bir puanı (TOEFL: 72, PEARSON PTE ACADEMIC: 55, CAE: C) aldığını gösterir bir sınav sonucunu ibraz etmesi gerekmektedir.

Yabancı dil sınav sonuç belgesi olmayan adaylar, Beykoz Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavına (Beykoz-Prof) girebilirler. Sınav takvimi, Lisansüstü Programlar Enstitüsü tarafından adaylara ilan edilmektedir. Sınavdan, 60 puan üzeri sonuç alan adaylar İngilizce yeterlilik koşulunu sağlarlar. Sınavda başarılı olamayan adaylar, Beykoz Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programına kayıt olabilirler.

Başvuru belgeleri aşağıdaki gibidir.

 • Kimlik belgesi
 • Vesikalık Fotoğraf
 • Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi (e-Devlet üzerinden temin edilen Mezun Belgesi geçerlidir.)
 • Lisans Transkript (e-Devlet üzerinden temin edilen Transkript Belgesi geçerlidir.)
 • Özgeçmiş (CV)
 • ALES Sonucu (Sadece Tezli program için, EA Puan türünden en az 55 puan koşulu istenmektedir.)
 • Yabancı Dil Sınavı Sonucu (YDS/ e-YDS/ YÖKDİL en az 60 puan / TOEFL: 72 /PEARSON PTE ACADEMIC: 55 /CAE: C)
 • Askerlik Belgesi (Sadece erkek adaylar için zorunludur.)

Başvuru belgelerini eksiksiz ileten adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaktadır.


 

NEDEN TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Beykoz Üniversitesi İşletme İngilizce (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programı, tezli ve tezsiz programlar olarak sunulmaktadır. İşletme İngilizce Tezsiz yüksek lisans programı profesyonel hayata yönelik bir program olarak sunulmakta, İşletme İngilizce Tezli yüksek lisans programı ise akademik kariyer yapabilme konusunda olanaklar sunmaktadır. Tezli yüksek lisans programını tamamlayanlar, eğitimlerine doktora düzeyinde devam edebilirler.


 

PROGRAMIN SÜRESİ

Tezsiz Yüksek Lisans Programının süresi en az 2 yarıyıl olup en fazla 3 yarıyılda tamamlanmaktadır. Tezli Yüksek Lisans Programı ise en az 4 yarıyıl olup en fazla 6 yarıyılda tamamlanmaktadır.


 

PROGRAMIN YAPISI

İşletme İngilizce Tezsiz Yüksek Lisans Programı 10 ders ve Yüksek Lisans Dönem Projesi’nden oluşmaktadır. 

İşletme İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı 7 ders, 1 seminer dersi ve Yüksek Lisans Tezi’nden oluşmaktadır.

Zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan program müfredatında yer alan derslerden bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Management and Strategy
 • Contemporary Topics in Organizational Behaviour
 • Current Debates on Financial Techniques
 • Strategic Human Resource Management
 • Marketing Management and Strategies
 • Management Skills and Leadership
 • Research Methods and Techniques
 • Entrepreneurship and Innovation Management
 • Management Skills and Leadership
 • Talent Management
 • Corporate Finance
 • Seminar

YÖK Yönetmeliği gereğince, örgün öğretim programlarda eğitim alan öğrencilerin derslere %70 oranında devam zorunluluğu bulunmaktadır.

Tezsiz Yüksek Lisans programı öğrencileri, son dönemlerinde danışman hoca liderliğinde bitirme projesi yazmaktadır.  Bu sayede öğrenciler, bilimsel araştırma yürütülmesine ilişkin önemli bir deneyim kazanmaktadır.

Tezli programda ise öğrenciler tez danışmanı liderliğinde tez çalışması yaparak tezini yazmaktadır ve gerekli aşamaları tamamlayarak tezini belirlenecek tez jürisi önünde savunmaktadır.

Program eğitim dili İngilizce’ dir.


 

EĞİTİM YERİ, GÜNLERİ VE SAATLERİ

Dersler Beykoz Üniversitesi Kavacık yerleşkesinde, hafta içi günlerde 19.00-21.45; Cumartesi günleri 10.00-16.00 saatleri arasında yapılmaktadır.

Üniversitemizle kurumlar arasında yapılabilecek anlaşmalarla, sadece ilgili kurumun yukarıda belirtilen kabul koşullarını sağlayan çalışanları için, özel bir program oluşturulabilir. Bu durumda dersler kısmen veya tamamen kurumun belirleyeceği bir mekanda da yapılabilir.


 

ÖĞRENİM ÜCRETİ

Öğrenim ücreti ve ödeme koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İngilizce Hazırlık Sınıfı ayrıca ücretlendirilmektedir.


 

AKADEMİK KADRO

İşletme İngilizce Yüksek Lisans Programları Dr. Öğr. Üyesi Özgür Burçak Gürsoy Yenilmez koordinatörlüğünde güçlü bir akademik kadro ile yürütülmektedir. Akademik kadro alanın güncel araştırma konularına hakim genç akademisyenlerden ve kendi alanlarında öne çıkan deneyimli akademisyenlerden oluşmaktadır.MBA İngilizce Yüksek Lisans Programı (Tezli) Taslak Ders Planı

MBA İngilizce Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) Taslak Ders Planı

Bu içerik 24/06/2024 tarihinde güncellenmiştir.

HABERDAR OLUN

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.

Tercih Danışmanlığı