İşletme (İngilizce) Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)

PROGRAMIN AMACI

Bir işletmenin en değerli varlığı insan kaynaklarıdır. Günümüzde, ulusal, bölgesel ve uluslararası iş ortamında varlıklarını başarıyla sürdüren işletmelerin, her şeyden önce; vizyon sahibi, güçlü bilgi birikimi, beceri ve deneyimi olan nitelikli insan kaynaklarına sahip olduğu görülmektedir. İşletme İngilizce (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programlarının amacı, işletmelerin ihtiyaç duyduğu, küresel dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve beceri ile donatılmış nitelikli insan gücü gereksinimini karşılayacak mezunlar yetiştirmektir.


KARİYER FIRSATLARI

İşletme İngilizce (Tezli/Tezsiz) Yüksek Lisans Programları mezunları ulusal ve uluslararası bankacılıktan ticarete, üretimden eğitime, sağlıktan turizme kadar her sektörde ve her tür işletmede pazarlama, satış, satın alma, finans, insan kaynakları, üretim yönetimi ve diğer alanlarda uzman ve yönetici olarak çalışabilirler.


KİMLER BAŞVURABİLİR

İşletme (İngilizce) Yüksek Lisans Programlarına 4 yıllık herhangi bir yükseköğretim kurumunun bir bölümünden lisans diploması almış olanlar başvurabilir. Başvuru için lisans derecesinin belirli bir dalda olması gerekmemektedir.


NEDEN TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Beykoz Üniversitesi İşletme İngilizce Yüksek Lisans Programı, tezli ve tezsiz programlar olarak sunulmaktadır. Tezsiz yüksek lisans programı profesyonel hayata yönelik bir program olarak sunulmakta, tezli yüksek lisans programı ise akademik kariyer yapabilme konusunda olanaklar sunmaktadır. Tezli yüksek lisans programını tamamlayanlar, eğitimlerine doktora düzeyinde devam edebilirler.


PROGRAMIN SÜRESİ

Tezsiz Yüksek Lisans Programının süresi en az 2 yarıyıl olup en fazla 3 yarıyılda tamamlanır. Tezli Yüksek Lisans Programı ise en az 4 yarıyıl olup en fazla 6 yarıyılda tamamlanır.


PROGRAMIN YAPISI

İşletme İngilizce Tezsiz Yüksek Lisans Programı 10 ders ve Yüksek Lisans Dönem Projesi’nden oluşur. İşletme İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı 7 ders, 1 seminer dersi ve Yüksek Lisans Tezi’nden oluşur.

Dersler, zorunlu dersler ve seçmeli derslerden oluşur. Derslerden bazıları aşağıdadır:

 • Management and Strategy
 • Contemporary Topics in Organizational Behaviour
 • Current Debates on Financial Techniques
 • Strategic Human Resource Management
 • Marketing Management and Strategies
 • Management Skills and Leadership
 • Research Methods and Techniques
 • Entrepreneurship and Innovation Management
 • Management Skills and Leadership
 • Talent Management
 • Corporate Finance
 • Seminar

Tezsiz Yüksek Lisans programında öğrenci, dönem projesi danışmanı gözetiminde, dönem projesi hazırlar ve danışmanına sunar. Tezli programda ise öğrenci tez danışmanı gözetiminde tez çalışması yaparak tezini hazırlar ve gerekli aşamaları tamamlayarak tezini belirlenecek bir jüri önünde savunur.

Öğrenim dili İngilizce’dir.


BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

Başvuru, Beykoz Üniversitesi web sayfasındaki online başvuru formu doldurularak yapılır. Online başvuru sırasında diploma, transkript ve kısa özgeçmiş yüklenmesi zorunlu olup bu belgelerin orijinalleri kayıt sırasında istenir.

Tezsiz yüksek lisans programına başvurularda not ortalaması ve ALES koşulu aranmaz. Tezli yüksek lisans programına başvuru için ALES sınavından Eşit Ağırlık (EA) puan türünde en az 55 puan gerekmektedir. Tezli programa başvuru koşullarını sağlayan adaylar mülakata çağırılır, tezsiz program için ise mülakat yapılmaz.

İşletme İngilizce Tezli/Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda İngilizce yeterlilik koşulu aranır.

Başvuru için adayların YDS/e-YDS/YÖKDİL sınavlarından en az 60 puan almış olması ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir uluslararası yabancı dil sınavından bu puanın muadili bir puanı aldığını gösterir bir belge ibrazı gereklidir. İngilizce düzeyi yeterli olmayan adaylar İngilizce hazırlık sınıfına alınırlar.

Online başvuru formunu eksiksiz dolduran adaylar değerlendirmeye alınırlar.


EĞİTİM YERİ, GÜNLERİ VE SAATLERİ

Dersler Beykoz Üniversitesi Kavacık yerleşkesinde, hafta içi günlerde 18:30-21:30; Cumartesi günleri 10:00-16:00 saatleri arasında yapılmaktadır.

Üniversitemizle kurumlar arasında yapılabilecek anlaşmalarla, sadece ilgili kurumun yukarıda belirtilen kabul koşullarını sağlayan çalışanları için, özel bir program oluşturulabilir. Bu durumda dersler kısmen veya tamamen kurumun belirleyeceği bir mekanda da yapılabilir.


ÖĞRENİM ÜCRETİ, BURSLAR VE İNDİRİMLER

Öğrenim ücreti ve indirimlerle ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

İngilizce Hazırlık Sınıfı ücreti ayrıdır.


AKADEMİK KADRO

İşletme İngilizce Yüksek Lisans Programı İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Baki AKSU liderliğinde güçlü bir akademik kadro ile yürütülmektedir. Akademik kadro alanın güncel araştırma konularına hakim genç akademisyenlerden ve kendi alanlarında öne çıkan deneyimli akademisyenlerden oluşmaktadır. Akademik kadro listesine buradan ulaşabilirsiniz.


İşletme (İngilizce) Yüksek Lisans Programı (Tezli) Taslak Ders Planı

İşletme (İngilizce) Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) Taslak Ders Planı

Bu içerik 12/01/2022 tarihinde güncellenmiştir.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.