Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezsiz (Uzaktan Eğitim) Yüksek Lisans Programı

PROGRAMIN AMACI

Bir işletmenin en değerli varlığı insan kaynaklarıdır. Günümüzde, ulusal, bölgesel ve uluslararası ticaret ve lojistik ortamında varlıklarını başarıyla sürdüren işletmelerin, her şeyden önce; vizyon sahibi, güçlü bilgi birikimi, beceri ve deneyimi olan nitelikli insan kaynaklarına sahip olduğu görülmektedir. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezsiz (Uzaktan Eğitim) Yüksek Lisans Programlarının amacı, işletmelerin ihtiyaç duyduğu, küresel dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve beceri ile donatılmış nitelikli insan gücü gereksinimini karşılayacak mezunlar yetiştirmektir.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans Programları mezunlarının, ulusal ve uluslararası, hemen hemen her sektördeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerde uluslararası ticaret ve lojistik konusunda kariyer yapma olanağı vardır.


KİMLER BAŞVURABİLİR?

Programa 4 yıllık herhangi bir yükseköğretim kurumunun bir bölümünden lisans diploması almış olanlar başvurabilir. Başvuru için lisans derecesinin belirli bir dalda olması gerekmemektedir.

Tezsiz yüksek lisans programına başvurularda yabancı dil, not ortalaması ve ALES koşulu aranmaz.


PROGRAMIN SÜRESİ

Tezsiz Yüksek Lisans Programının süresi en az 2 yarıyıl olup en fazla 3 yarıyılda tamamlanır. 


TEZSİZ (UZAKTAN EĞİTİM) PROGRAMLAR

Beykoz Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans Programı, tezsiz (Uzaktan Eğitim) program olarak sunulmaktadır. Tezsiz (Uzaktan Eğitim) yüksek lisans programı profesyonel hayata yönelik bir program olarak sunulmakta, tezli yüksek lisans programı ise akademik kariyer yapabilme konusunda olanaklar sunmaktadır. 


PROGRAMIN YAPISI

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezsiz Yüksek Lisans Programı 10 ders ve Yüksek Lisans Dönem Projesi’nden oluşur.
Dersler, zorunlu dersler ve seçmeli derslerden oluşur.

 • Uluslararası Ticaret ve Tedarik Zinciri
 • Uluslararası Ekonomi ve Dünya Ticareti
 • Yönetim ve Strateji
 • Kantitatif Yöntemler
 • Dış Ticaret Finansmanı
 • E-Ticaret ve Lojistik
 • Uluslararası Pazarlama ve Lojistik
 • Uluslararası Ticaret Uygulamaları
 • Depo ve Stok Yönetimi
 • Stratejik Perakende Yönetimi
 • Seminer

Tezsiz Yüksek Lisans programında öğrenci, dönem projesi danışmanı gözetiminde, dönem projesi hazırlar ve danışmanına sunar.


Öğrenim dili Türkçe’dir.


BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

Başvuru, Beykoz Üniversitesi web sayfasındaki online başvuru formu doldurularak yapılır. Online başvuru sırasında diploma, transkript ve kısa özgeçmiş yüklenmesi zorunlu olup bu belgelerin orijinalleri kayıt sırasında istenir.
Tezsiz yüksek lisans programına başvuru için yabancı dil, not ortalaması ve ALES koşulu aranmaz.


EĞİTİM YERİ, GÜNLERİ VE SAATLERİ

Dersler online.beykoz.edu.tr üzerinden hafta içi saat 18.30-21.30; cumartesi günleri ise saat 10.00-16.00 arasında yapılmaktadır. Ara sınavlar online ve yarıyıl sonu sınavları yüz yüze uygulanmaktadır. 

Üniversitemizle kurumlar arasında yapılabilecek anlaşmalarla, sadece ilgili kurumun yukarıda belirtilen kabul koşullarını sağlayan çalışanları için, özel bir program oluşturulabilir. Bu durumda dersler kısmen veya tamamen kurumun belirleyeceği bir mekanda da yapılabilir.


ÖĞRENİM ÜCRETİ

Öğrenim ücreti taksitler halinde ödenebilir.

Öğrenim ücreti ve indirimlerle ilgili daha ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


AKADEMİK KADRO

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans Programı İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Baki AKSU liderliğinde güçlü bir akademik kadro ile yürütülmektedir. Akademik kadro alanın güncel araştırma konularına hakim genç akademisyenlerden ve kendi alanlarında öne çıkan deneyimli akademisyenlerden oluşmaktadır. Akademik kadro listesine buradan ulaşabilirsiniz.


Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Tezsiz) Yüksek Lisans Programı Taslak Ders Planı

Bu içerik 21/01/2022 tarihinde güncellenmiştir.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.