Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezsiz (Uzaktan Eğitim) Yüksek Lisans Programı

Günümüzde, küreselleşmenin yoğun olarak etkilediği iş ve endüstri yapıları giderek büyümekte ve çeşitlenmektedir. Bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler sonucu dünya ticaret hacmi ve kompozisyonu da genişlemektedir. Sermaye ve malların serbest dolaşımı ile pazarlar ve tedarik noktaları dünyanın dört bir yanına yayılmaktadır. Lojistik sektörü uluslararası ticaretin gelişimini destekleyen sektörlerin başında gelmektedir. Küresel rekabette lojistik faaliyetler ise önemli birer maliyet unsuru olarak ortaya çıkmaktadır. Coğrafi konumu nedeniyle Türkiye, hem uluslararası ticaretin arttığı hem de lojistik altyapının geliştirildiği önemli ülkelerden biri haline gelmiştir. Böylece, uluslararası ticaret ve lojistik alanındaki yöneticilerin bu alanlardaki gelişmelere zamanında çözüm üretebilecek; plan, strateji, kaynak ve olanakları geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmaları gerekmektedir.  Güncel, yenilikçi ve yaratıcı politikalar geliştirebilmek ve uygulayabilmek bölge, toplum refahı ve ekonomik büyüme için son derece önem taşımaktadır. Türkiye’nin ekonomik potansiyelini artırmak için uluslararası ticarete dayalı finansman ihtiyacının karşılanması, rekabet avantajı kazanılması, etkin ve yenilikçi teknik ve yöntemlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Uluslararası işbirlikleri arttıkça, zorunlu olarak iş dünyasının; ulusal ve uluslararası politikalardan haberdar olan, ilgili mevzuata hakim, operasyon planlayıp yönetebilen, strateji geliştirebilen, analiz kabiliyeti olan, bilişim teknolojilerini etkin olarak kullanabilen dış ticaret ve lojistik profesyonellerine olan talepleri giderek artmaktadır. Bu nitelikteki profesyoneller, sahip oldukları bilgi ve donanımları sayesinde ülke ekonomisinin gelişmesine; çağdaş yaklaşımlar, politikalar ve stratejiler oluşturarak katkı sağlayacak, böylelikle katma değer yaratabileceklerdir.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programının amacı, işletmelerin ihtiyaç duyduğu, küresel dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve beceri ile donatılmış nitelikli insan gücü gereksinimini karşılayacak mezunlar yetiştirmektir.

Bu çerçevede;

 • Uluslararası pazarlar ile ilgili stratejiler geliştirebilen,
 • Dış ticaret ve lojistik mevzuatına hakim,
 • Dış ticaret ve lojistik alanlarındaki gelişmeleri izleyebilen,
 • Lojistik faaliyetler hakkında bilgi sahibi,
 • Tedarik zincirinde etkin işbirliğine açık,
 • Vizyon geliştirebilen, yenilikleri izleyebilen profesyonellerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Üniversitemizin eğitim-öğretim hayatına 2008 yılında, ülkemizin ilk lojistik alanında tematik yüksek öğrenim kurumu olarak Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ile başlamış olması, ardından bu alanda her seviyede - önlisans, lisans ve yüksek lisans - yaklaşık 5000’den fazla mezun vererek ülkemizin lojistik sektörüne işgücü anlamında katkı sağlamaktadır. Mezunlarımızın ise %80'inin sektörde istihdam için tercih edilir oluşu kurumumuzun lojistik alanındaki deneyimini ortaya koymaktadır.


BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

Başvurular, Lisansüstü Programlar Enstitüsü online başvuru formu doldurularak yapılmaktadır.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Uzaktan Eğitim Tezsiz yüksek lisans programına başvurularda lisans mezuniyeti için alan şartı aranmamaktadır.

Başvuru belgeleri aşağıdaki gibidir.

 • Kimlik belgesi
 • Vesikalık Fotoğraf
 • Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi (e-Devlet üzerinden temin edilen Mezun Belgesi geçerlidir.)
 • Lisans Transkript (e-Devlet üzerinden temin edilen Transkript Belgesi geçerlidir.)
 • Özgeçmiş (CV)
 • Askerlik Belgesi (Sadece erkek adaylar için zorunludur.)

Başvuru belgelerini eksiksiz ileten adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaktadır.


PROGRAMIN SÜRESİ

Tezsiz Yüksek Lisans Programının süresi en az 2 yarıyıl olup en fazla 3 yarıyılda tamamlanmaktadır.


TEZSİZ (UZAKTAN EĞİTİM) PROGRAMLAR

Beykoz Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezsiz Uzaktan Eğitim yüksek lisans programı profesyonel hayata yönelik bir program olarak sunulmaktadır.


PROGRAMIN YAPISI

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı zorunlu ve seçmeli dersleri içeren toplamda10 ders ve Yüksek Lisans Dönem Projesi’nden oluşur.

Program derslerinin bazıları şöyledir;

 • Uluslararası Ticaret ve Tedarik Zinciri
 • Uluslararası Ekonomi ve Dünya Ticareti
 • Yönetim ve Strateji
 • Kantitatif Yöntemler
 • Dış Ticaret Finansmanı
 • E-Ticaret ve Lojistik
 • Uluslararası Pazarlama ve Lojistik
 • Uluslararası Ticaret Uygulamaları
 • Depo ve Stok Yönetimi
 • Stratejik Perakende Yönetimi

Tezsiz Yüksek Lisans programında öğrenciler son dönemlerinde bitirme projesi hazırlamaktadır. Proje danışmanı gözetiminde yapılan bitirme projesi, öğrencilere bilimsel araştırma yürütülmesinde önemli bir deneyim kazandırmaktadır.

Tezsiz Yüksek Lisans programı öğrencileri, son dönemlerinde danışman hoca liderliğinde bitirme projesi yazmaktadır.  Bu sayede öğrenciler, bilimsel araştırma yürütülmesine ilişkin önemli bir deneyim kazanmaktadır.

Dersler, Online Beykoz platformu üzerinden senkron olarak online yürütülmektedir.  Uzaktan eğitim programında derslere devam zorunluluğu bulunmamaktadır. Program eğitim dili Türkçe’dir.


EĞİTİM YERİ, GÜNLERİ VE SAATLERİ

Dersler, Online Beykoz platformu üzerinden senkron olarak online yürütülmektedir. Programın dersleri, hafta içi saat 18.30-21.30; cumartesi günleri ise saat 10.00-16.00 arasında gerçekleştirilmektedir. 

Uzaktan eğitim programlarında ara sınavları ile yarıyıl sonu sınavları (bütünleme, mezuniyet ek sınav, mezuniyet tek ders sınavları, mezuniyet not yükseltme sınavları da dahil) yüz yüze Kavacık Yerleşkesi’nde yapılmaktadır.


ÖĞRENİM ÜCRETİ

Öğrenim ücreti ve ödeme koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


AKADEMİK KADRO

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans Programı Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Balcı Varol koordinatörlüğünde güçlü bir akademik kadro ile yürütülmektedir. Akademik kadro alanın güncel araştırma konularına hakim genç akademisyenlerden ve kendi alanlarında öne çıkan deneyimli akademisyenlerden oluşmaktadır.Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Uzaktan Eğitim) Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) Taslak Ders Planı

Bu içerik 29/05/2023 tarihinde güncellenmiştir.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.