Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı (Tezli/Tezsiz)

PROGRAMIN AMACI

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı yüksek lisans programı günümüzün rekabetçi ortamında sanat tasarım alanındaki güncel konuları analiz edebilen, kuramsal bilgi ve uygulama becerilerini birleştirebilen, yaratıcı uzmanlar yetiştirmeyi amaçlar.

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı programları, günümüzün dijital dünyasının gereksinimlerine cevap verebilen ders programı ve zengin seçmeli ders havuzuyla, sanat ve tasarım fakülteleri ile güzel sanatlar fakültelerinden mezun olan adaylar başta olmak üzere lisans eğitimini farklı alanlarda tamamlamış olan tüm adaylara görsel sanatlar ve/veya görsel iletişim tasarımı alanlarında uzmanlaşma olanağı sunmaktadır.


KİMLER BAŞVURABİLİR?

Lisans eğitimini sanat, tasarım veya sosyal bilimlerin herhangi bir ilgili alanında tamamlamış olan adaylar başta olmak üzere lisans mezunları programa başvurabilir. 


TEZLİ ve TEZSİZ PROGRAM

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Programları Tezli ve Tezsiz olmak üzere iki ayrı program yapısındadır. Tezli programı tercih eden öğrenciler, başarıyla mezun olduktan sonra sanatta yeterlik/doktora programlarına başvuruda bulunabilirler. Tezsiz programı tercih eden öğrenciler, yapacakları dönem projesiyle profesyonel özgeçmişlerine güçlü ve etkili bir değer katmış olurlar. 


PROGRAM SÜRESİ

Tezli program en az 4 yarıyıl olup en fazla 6 yarıyılda tamamlanmaktadır. Tezsiz program ise en az 2 yarıyıl olup en fazla 3 yarıyılda tamamlanmaktadır.


 PROGRAM YAPISI

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programlarında, öğrencilere alanın kuramlarına ve çeşitli uygulamalarına dair kapsamlı bir anlayış geliştirebilecekleri dersler sunulmaktadır.

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı toplamda 120 AKTS değerinde olan 7 ders, 1 seminer dersi ve tez derslerinden oluşmaktadır.

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı toplamda 90 AKTS değerinde olan 10 ders ve bitirme projesinden oluşmaktadır.

Öğrenciler, programın zengin seçmeli havuzu sayesinde kendi ilgi alanlarını geliştirmeye yönelik dersleri seçebilirler. 

Derslerden bazıları şunlardır: 

 • Disiplinlerarası Tasarım
 • Fotoğraf ve Anlatı
 • Sanat ve Tasarımda İlişkisellik
 • Güncel Sanatta Kuram ve Eleştiri
 • Sosyal Tasarım
 • Kavram Geliştirme
 • Göstergebilime Giriş
 • Mekan ve Bellek
 • Kültürel Çalışmalar
 • Dijital Kültürler
 • İletişim ve Medya Kuramları
 • Kültür Yönetimi ve Politikaları
 • Sanat ve Tasarımda Sürdürülebilirlik
 • Sanat ve Tasarımda Göstergebilim Çözümlemeleri
 • Proje (Görsel Sanatlar)
 • Proje (Görsel İletişim Tasarımı)

YÖK Yönetmeliği gereğince, örgün öğretim programlarda eğitim alan öğrencilerin derslere %70 oranında devam zorunluluğu bulunmaktadır.

Tezsiz Yüksek Lisans programı öğrencileri, son dönemlerinde danışman hoca liderliğinde bitirme projesi yazmaktadır.  Bu sayede öğrenciler, bilimsel araştırma yürütülmesine ilişkin önemli bir deneyim kazanmaktadır.

Tezli programda ise öğrenciler tez danışmanı liderliğinde tez çalışması yaparak tezini hazırlamakta ve gerekli aşamaları tamamlayarak tezini belirlenecek tez jürisi önünde savunmaktadır. Program öğrenim dili Türkçe’dir.


BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

Başvurular, Lisansüstü Programlar Enstitüsü online başvuru formu doldurularak yapılmaktadır.

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı yüksek lisans programlarına başvurularda lisans mezuniyeti için alan şartı aranmamaktadır.

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programına başvuru yapan adaylar için ALES sınavından Eşit Ağırlık (EA) puan türünde en az 55 puan sınav sonucu koşulu bulunmaktadır. Tezsiz programlara başvuruda ALES koşulu bulunmamaktadır.

Başvuru belgeleri aşağıdaki gibidir.

 • Kimlik belgesi
 • Vesikalık Fotoğraf
 • Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi (e-Devlet üzerinden temin edilen Mezun Belgesi geçerlidir.)
 • Lisans Transkript (e-Devlet üzerinden temin edilen Transkript Belgesi geçerlidir.)
 • Özgeçmiş (CV)
 • ALES Sonucu (Sadece Tezli program için, EA Puan türünden en az 55 puan koşulu istenmektedir.)
 • Askerlik Belgesi (Sadece erkek adaylar için zorunludur.)

Başvuru belgelerini eksiksiz ileten adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaktadır.


EĞİTİM YERİ, GÜNLERİ VE SAATLERİ

Dersler Beykoz Üniversitesi Kavacık yerleşkesinde, hafta içi günlerde 18.30-21.30; Cumartesi günleri 10.00-16.00 saatleri arasında yapılmaktadır.

Üniversitemizle kurumlar arasında yapılabilecek anlaşmalarla, sadece ilgili kurumun yukarıda belirtilen kabul koşullarını sağlayan çalışanları için, özel bir program oluşturulabilir. Bu durumda dersler kısmen veya tamamen kurumun belirleyeceği bir mekanda da yapılabilir.


ÖĞRENİM ÜCRETİ

Öğrenim ücreti ve ödeme koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.AKADEMİK KADRO 

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bengisu Bayrak Shahmiri koordinatörlüğünde güçlü bir akademik kadro ile yürütülmektedir. Akademik kadro alanın güncel araştırma konularına hakim genç akademisyenlerden ve kendi alanlarında öne çıkan deneyimli akademisyenlerden oluşmaktadır.

Bu içerik 02/06/2023 tarihinde güncellenmiştir.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.