1. Kesin Kayıt sonrasında ne yapmalıyım?

Kesin kayıt sırasında öğrenci tarafından beyan edilen e-posta adresine üniversite sistemlerine erişim için gerekli linkler ile öğrenci adına tanımlanmış olan kullanıcı adı ve şifre iletilmektedir.

Beykoz Üniversitesi sistemlerine erişim yapamıyorsanız kesin kayıt sırasında beyan etmiş olduğunuz e-posta adresinizi kontrol ediniz, sorunun devam etmesi halinde enstitu@beykoz.edu.tr adresi aracılığıyla Lisansüstü Programlar Enstitüsü ile iletişime geçebilirsiniz.


2. Kesin kayıt işlemlerim ile birlikte “Ders Kayıt İşlemleri/ Ders Seçimleri”tamamlanır mı?

Hayır, kesin kayıt ve ders seçimlerinin tamamlanması iki farklı süreçtir. Kesin kayıt, üniversitemizde seçtiğiniz yüksek lisans programına başvuru koşullarında belirtilen gereklilikleri sağlayarak kayıt olmanız demektir.

Ders Kayıtları/ Ders Seçimleri ise her dönemin başında öğrencilerin döneme ilişkin almak istedikleri dersleri sistem üzerinden seçerek, bu derslere kayıt yaptırmaları demektir.  


3. Ders Kayıt /Ders Seçim İşlemlerimi nasıl yapabilirim?

Ders Kayıt /Ders Seçim İşlemleri, akademik takvimde belirtilen  tarihler aralığında OİS sistemi üzerinden yapılmaktadır.

OİS sistemi üzerinden ders seçimlerinizi tamamladıktan sonra “danışmana gönder” butonuna tıklayarak, seçimlerinizi danışman onayına göndermeniz gerekmektedir. Danışman onayı sonrasında ders kayıt işlemi tamamlanmaktadır.

Eğer onay süreci tamamlanmaz ise derse kaydınız gerçekleşmemiş olacaktır. Bu durumda adınız yoklama listesinde yer almayıp çevrim içi işlenen derslerde uzaktan eğitim platformuna erişiminiz olmayacaktır.


4. Ders Kayıt /Ders seçimimi yapamıyorum, ne yapmalıyım?

Öğrenci işleri (ogrenciisleri@beykoz.edu.tr) ve Lisansüstü Programlar Enstitüsü’ne (enstitu@beykoz.edu.tr) ders seçimi yapamadığınız ile ilgili e-posta göndererek bilgi vermeniz gerekmektedir.


5. Ders seçimi sonrasında danışman onayına gönderemiyorum, ne yapmalıyım?

Bu durumda Öğrenci İşleri Müdürlüğü (ogrenciisleri@beykoz.edu.tr) ile Lisansüstü Programlar Enstitüsü’ne (enstitu@beykoz.edu.tr) e-posta aracılığı ile bilgi vermeniz gerekmektedir.


6. Her dönem ders kayıt/ders seçim işlemlerini yenilemek zorunda mıyım?

Evet, her dönem ders kayıt/ders seçim işlemlerini yenilemeniz gerekmektedir.

Dönem projesi ve tez dönemine geçen öğrencilerin de ders kayıt işlemlerini yaparak dönem projesi dersini veya tez dersini seçmesi gerekmektedir.

Mezuniyete kadar her dönem ders kayıt/ders seçim işlemleri akademik takvimde belirtilen tarihlere uygun olarak tamamlanmalıdır.


7. Ders ekleme veya bırakmanın belirli bir süresi var mı?

Ders ekleme ve bırakma işlemleri için akademik takvimde tarihler yer almaktadır. Belirtilen süre içinde gerekli işlemlerin tamamlanmış olması gerekmektedir. Belirtilen tarihler dışında ders ekleme ve bırakma işlemi yapılmamaktadır.


8. Ders eklemek veya bırakmak istiyorum, nasıl ve nereden yapacağım?

Ders ekleme ve bırakma işlemleri OİS sistemi üzerinden yapılmaktadır. OİS sistemi üzerindeki ders seçim alanında değişiklik yapabilmesi için danışman onayının kaldırılması gerekmektedir. Bu sebeple öncelikle ders seçimlerinizi onaylamış olan danışmanınıza e-posta aracılığı ile konuyla ilgili bilgi vermelisiniz. Onay kaldırıldıktan sonra, öğrencinin gerekli işlemleri yapıp  “danışmana gönder” butonuna tıklayarak, değişiklikleri danışman onayına tekrar göndermesi gerekmektedir.  Danışman onayı sonrasında ders kayıt işlemi tamamlanabilmektedir.


9. Danışmanımın kim olduğunu nasıl öğrenebilirim?

OİS sistemi üzerinden erişim yapılan öğrenci ekranında yer alan Öğrenim Bilgileri içinde danışman bilgisi yer almaktadır. Danışman ataması sistem üzerinden otomatik olarak yapılmaktadır. Danışman atanmamış ise Lisansüstü Programlar Enstitüsü’ne (enstitu@beykoz.edu.tr) e-posta aracılığı ile bilgi vermeniz gerekmektedir.


10. Bir dersten hangi harf notlarını alırsam o dersi geçmiş sayılırım?

Bir dersten başarı notu olarak AA, BA, BB, CB, CC, BI ve M harf notlarından birini alan öğrenci, o derste başarılı sayılmaktadır. Öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için yarıyıl sonu sınavından 100 üzerinden en az 50 puan alması gerekmektedir.


11. Bir dersten hangi harf notlarını alırsam o dersten kalmış sayılırım?

Bir dersten FF, BZ ve DZ harf notlarından birini alan öğrenci, o derste başarısız sayılmaktadır.


12. Bir dersten başarısız oldum. Ne yapmam gerekir?

Yarıyıl harf başarı notu FF, DZ, BZ olan öğrenciler başarısız oldukları veya W notu olan çekildikleri bu dersleri tekrar etmek zorundadır. Tekrar edilen derslerin notları dersin ait olduğu yarıyıllara işlenir ve o yarıyılın genel not ortalamasına katılır.


13. Seçmeli bir dersten başarısız oldum. Onun yerine başka bir seçmeli ders alabilir miyim?

Başarısız olduğunuz seçmeli dersin yerine, kredisi başarısız olduğunuz dersten az olmamak koşuluyla, başka bir seçmeli dersi alabilirsiniz.


 14. Derslere ilişkin başarı notu için kullanılan tablo ve gereklik nedir?

Başarı notlarının hesaplanmasında mutlak not sistemi kullanılmaktadır. Mutlak notların harfli ve sayısal başarı notları ile ilişkisi ve anlamları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Mutlak Not

Harf Notu

Sayısal Not

Anlamı

90-100

AA

4,00

Mükemmel

80-89

BA

3,50

Çok İyi

73-79

BB

3,00

İyi

66-72

CB

2,50

Orta

60-65

CC

2,00

Geçer

0-59

FF

0,00

Başarısız

-

DZ

0,00

Devamsız

-

BI

-

Başarılı

-

BZ

-

Başarısız

-

M

-

Muaf

-

W

-

Dersten Çekilme

-

E

-

Girilmemiş Not


15. Devam zorunluluğu ne kadardır?

Derslerde %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Uygulamalı derslerde bu oran %80’e kadar yükseltilebilmektedir.


16. Sağlık raporu devamsızlıktan sayılıyor mu?

Hayır, sağlık raporu olan öğrencilerin raporlu olduğu süreler devamsızlık olarak işlenmez. Ancak bu süre toplam ders saatinin %50’sini geçemez.


17. Devamsızlık sınırını aştım. Sınavlara girebilir miyim?

Dersin devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere DZ harf notu verilmektedir. Bu durumda olan öğrenciler yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına giremezler.

DZ notu not ortalamaları hesabında FF notu işlemi görmektedir.


18. Mazeret sınavına nasıl başvuru yapabilirim?

Mazeret sınavı; ara sınav, yarıyıl sonu sınavları ve bütünleme sınavlarına mazereti nedeniyle katılamayan öğrencilere ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tanınan sınavdır.

Öğrenci, OİS’te Formlar bölümü altında yer alan Mazeret Başvuru Dilekçesini imzalı olarak, mazeretini belirten belge ile birlikte en geç sınavların bitimini takip eden beş iş günü içinde Enstitü Müdürlüğü’ne teslim etmelidir. Sağlıkla ilgili mazeretlerin, sağlık kurumlarından alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi gerekmektedir. İletilen başvuru, Enstitü Yönetim Kurulunda karara bağlanmaktadır. Akademik takvimde belirtilen tarih aralığında sınavlar organize edilmektedir.


19. Mazeret sınavının kabul edilip edilmediğini nasıl öğrenebilirim?

Enstitü sekreterliğinden başvuru yapan öğrencilere, Enstitü Yönetim Kurulu Kararı (kabul veya red olarak) e-posta üzerinden bildirilmektedir. Kabul edilen başvurulara ilişkin iletilen bilgilendirme mailinde sınav tarihi, sınav saati ve sınav yeri paylaşılmaktadır.


20. Yarıyıl içi sınavına katılmadım, final sınavına girebilir miyim?

Ara sınava katılmayan öğrenciler, devam zorunluluğunu yerine getirmişler ise final sınavına girebilirler.


21. Yarıyıl sonu sınavına giremedim. Bütünleme sınavına girebiliyor muyum?

Evet, yarıyıl sonu sınavına girmemiş olsanız da bütünleme sınavına girebilirsiniz.


22. Bütünleme sınavına girmek için dilekçe ile başvuru yapmak gerekiyor mu?

Hayır, dilekçe ile başvuru yapmanıza gerek yoktur. Bütünleme sınavı; yarıyıl sonu sınavları tamamlandıktan sonra, o akademik yarıyılda alınan ve başarısız (FF) olunan dersler için açılan sınavdır. FF alan her öğrenci bütünleme sınavına girebilir. Sınav girişi için ayrıca bir koşul aranmaz.


23. Başarısız olduğum dersi tekrar etmeden sınav hakkı ile dersi geçme şansım var mı? Var ise nasıl?

Evet, sadece FF ile kalmış olduğunuz dersler için programınızın son döneminde mezuniyet ek sınav ve/ veya mezuniyet tek ders sınav başvurusu yaparak ve sınava girerek derslerden geçme şansını elde edebilirsiniz. 


24. Bir dersten başarılı oldum ama not ortalamamı yükseltmek istiyorum. Bu yüzden o dersi tekrar alabilir miyim?

Evet, öğrenciler isterlerse başarılı oldukları dersleri, not ortalamalarını yükseltmek için tekrar alabilirler. Alınan dersin/derslerin başarı notlarından yüksek olanı transkriptlerine işlenir.


25. Başarı notları nasıl hesaplanır?

Örgün programlarda öğrencilerin bir ders ile ilgili başarı notu; yarıyıl içi ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinden aldıkları notların ağırlıklı ortalamasının %50’si ve yarıyıl sonu sınavından aldıkları notun %50’si alınarak hesaplanmaktadır.

Uzaktan Eğitim programlarında ise öğrencilerin bir ders ile ilgili başarı notu; yarıyıl içi ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinden aldıkları notların ağırlıklı ortalamasının %40’ı ve yarıyıl sonu sınavından aldıkları notun %60’ı alınarak hesaplanmaktadır.


26. Bir dersi tekrar alıyorum. Devam zorunluluğu şart mı?

Hayır, bir dersin devam zorunluluğunu bir kere yerine getiren öğrenci, bu dersi tekrar aldığında dersin yarıyıl içi ve yarıyıl sonu ölçme ve değerlendirme gerekliliklerini yerine getirmek koşuluyla derse devam etmek zorunda değildir.


27. Sınav tarihlerini nereden öğrenebilirim?

Ara sınav, yarıyıl sonu sınavları, mazeret, bütünleme, mezuniyet ek sınav ve/ veya mezuniyet tek ders sınav tarihlerine akademik takvimimizden ulaşabilirsiniz. Akademik takvime ulaşmak için tıklayınız.


28. Akademik Takvim sadece sınavları mı göstermektedir?

Hayır, akademik takvim kesin kayıt, ders seçim, ders ekleme-bırakma, dersten çekilme, dönem projesi ve tez ara rapor teslimlerini, tez savunma haftalarını, dönem projesi sunum haftaları vb. gibi güz, bahar ve yaz dönemine ait tüm tarihleri içermektedir. Akademik takvime ulaşmak için tıklayınız.


29. Yüksek Lisans programlarında kayıt dondurabiliyor muyuz?

Evet, öğrenciler, azamî öğrenim süreleri içerisinde ve belgelemek koşuluyla, sağlık, askerlik, maddi, doğal afetler, aile, kişisel, yurt dışında eğitim ve benzeri haklı ve geçerli gerekçeler ile kayıt dondurma talebinde bulunabilirler.


30. Kayıt dondurmak için başvuru nasıl yapılır?

Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler Muhasebe Müdürlüğü ile görüşüp, Mütevelli Heyetince belirlenen dönem başı kayıt dondurma ücretini ödeyip, formlar altında yer alan kayıt dondurma başvuru dilekçesini imzalı olarak Enstitüye teslim etmelidir. İletilen başvuru Enstitü Yönetim Kurulunda olumlu ya da olumsuz olarak karara bağlanmaktadır. Mali yükümlülük ile ilgili bilgi almak için muhasebe@beykoz.edu.tr adresine mail atabilirsiniz.


31. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında en fazla kaç yarıyıl kayıt dondurabilirim?

Öğrenciler, tezli yüksek lisans programlarında bir defada en fazla iki yarıyıl olmak üzere toplamda en fazla dört yarıyıl kayıt dondurabilmektedir.

Tezsiz yüksek lisans programlarında ise en fazla iki yarıyıl kayıt donduralabilmektedir.

Tezsiz yüksek lisans programlarınızda azamî öğrenim sürem doldu. Ek süre alabilir miyim?

Tezsiz programlarımızda ek süre bulunmamaktadır. Tezsiz yüksek lisans programlarının azami öğrenim süresi 3 dönem olmak üzere toplam 1,5 yıldır.

Tezli yüksek lisans programlarında azamî öğrenim sürem doldu. Ek süre alabilir miyim?

Tezli yüksek lisans programlarının azami öğrenim süresi 4 dönem olup, 2 dönem ek süre alınarak maksimum 6 dönemde tamamlanabilmektedir. 5. ve 6. döneme geçişler ilave mali yükümlülükler gerektirmektedir. İlave mali yükümlülükler ile ilgili bilgi almak için muhasebe@beykoz.edu.tr adresine mail atabilirsiniz.


32. Mezuniyet tek ders sınavına ne zaman başvuru yapabilirim?

Tek ders sınavı; ders programlarındaki tüm derslerini alarak tek bir dersten başarısız olan ve bu ders için devam zorunluluğunu yerine getirmiş olan öğrencilerin girebileceği bir sınavdır.

Yüksek lisans programının son döneminde girilebilen bir sınavdır.


33. Mezuniyet tek ders sınavına nasıl başvuru yapabilirim?

OİS’te Formlar altında yer alan “Mezuniyet Tek Ders Sınavına Başvuru Dilekçesi” imzalı olarak Enstitüye teslim edilmelidir. İletilen başvuru Enstitü Yönetim Kurulunda karara bağlanmaktadır. Akademik takvimde belirtilen tarih aralığında sınavlar organize edilmektedir.

Sınav tarihi, saati ve yeri Enstitü Sekreterliği tarafından başvuru yapan öğrenciye e-posta aracılığı ile iletilmektedir.


34. Mezuniyet ek ders sınavlarına ne zaman başvuru yapabilirim?

Ders programında yer alan derslerini, derslerin azami tamamlanma süreleri içerisinde tamamlayamayan öğrencilere, daha önce almış oldukları dersler ve başarısız oldukları dersler için iki ek sınav hakkı verilmektedir.

Mezuniyet ek ders sınavları Yüksek lisans programının son döneminde girilebilen sınavlardır.


35. Mezuniyet ek ders sınavlarına nasıl başvuru yapabilirim?

OİS’te Formlar altında yer alan “Mezuniyet Ek Ders Sınavına Başvuru Dilekçesi” imzalı olarak Enstitüye teslim edilmelidir. İletilen başvuru Enstitü Yönetim Kurulunda karara bağlanmaktadır. Akademik takvimde belirtilen tarih aralığında sınavlar organize edilmektedir.

Sınav tarihi, saati ve yeri Enstitü Sekreterliği tarafından başvuru yapan öğrenciye e-posta aracılığı ile iletilmektedir.


36. Sınav sonuçlarımı nereden öğrenebilirim?

Sınav sonuçlarını, OİS sistemine girerek öğrenebilirsiniz.


37. Uzaktan Eğitim olan yüksek lisans programlarında sınavlar nasıl yapılmaktadır?

Uzaktan eğitim programlarında ara sınavları ile yarıyıl sonu sınavları (bütünleme, mezuniyet ek sınav, mezuniyet tek ders sınavları, mezuniyet not yükseltme dahil) yüz yüze yapılacaktır.


38. Örgün yüksek lisans programlarında sınavlar nasıl yapılmaktadır?

Örgün yüksek lisans programlarında tüm sınavlar yüz yüze yapılmaktadır.  Yarıyıl içi, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarında ödev ya da proje verilmesi durumunda sınavlar online olarak yapılabilmektedir.


39. Sınav programı nasıl planlanmaktadır?

Akademik takvimde belirtilen tarih aralığında sınavlar yapılmaktadır. Derslerin yapıldığı haftalık programdaki ders günlerinde ilgili dersin sınavı organize edilmektedir. Örneğin; pazartesi günü olan dersin sınavı pazartesi olarak belirlenmektedir.


40. Sınav programı nasıl duyurulmaktadır?

Sınav programı belirlendikten sonra Beykoz Üniversitesi web sayfasında duyuru olarak yayınlanmaktadır. Sınav programının yer aldığı link enstitü@ogrenci.beykoz.edu.tr mail adresine gönderilmekte ve OIS’teki duyuru alanına link olarak eklenmektedir.


41. Dönem Projesini danışmanıma teslim etmem yeterli midir?  

Hayır, teslim edilen dönem projeleri akademik takvimde belirtilen sunum haftalarına göre jüriye sunulmakta ve sunum sonrasında dönem projesinin Başarılı (BI)/ Başarısız (BZ) olduğuna jüri karar vermektedir.


42. Dönem Projesi sunumu için neden iki ayrı tarih aralığı bulunmaktadır?

Dönem projelerinin sunumu için tespit edilen ilk tarih aralığı; tüm derslerinde başarılı olmuş ve mezuniyet için gerekli olan 2,5 not ortalamasını sağlamış öğrencilerin sunumları içindir. 

İkinci tarih aralığı ise mezuniyet ek sınav ve/veya mezuniyet tek ders sınavları ve/veya mezuniyet not ortalaması yükseltme sınavına girip derslerindeki başarılı olma ve not ortalaması gerekliliğini sağlayan öğrencilerin sunumları içindir.

Bu içerik 21/10/2022 tarihinde güncellenmiştir.

BEYKOZ ÜNİVERSİTESİNİ TAKİP EDİN


Haberdar Olun

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.