Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

PROGRAMIN YAPISI VE AMACI

Günümüz ve geleceğin küresel, dinamik iş dünyası için muhasebe ve denetim alanında gerekli bilgi, beceri ve yeteneklerle donatılmış, sistematik ve analitik düşünebilen, kendini sürekli geliştiren ve sorun çözebilen yöneticiler ve meslek mesupları yetiştirmek, programın temel amacını oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra, sektörün gereksinimleri ve gelişimi doğrultusunda bilimsel düşünceye sahip, yaratıcı potansiyeli olan araştırıcı ve uygulayıcılar için gerekli zemini oluşturmak da son derece önemlidir.

Ulusal ve uluslararası özel sektör kuruluşlarında çalışanlara, kamu sektöründe istihdam edilenlere ve akademisyenlere hitap etmeyi hedefleyen bu program, yönetsel bilgi ve becerileri, küreselleşme olgusu, kurumsallaşma, güvenilirlik ve şeffaflık gibi unsurları da dikkate alarak ön plana çıkarmayı amaçlamaktadır.

Programın en önemli işlevlerinden biri ise, TTK’nın (Türk Ticaret Kanunu) zorunlu kıldığı uluslararası finansal raporlama standartları ve uluslararası denetim standartlarına uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Denetim Standartları (TDS) alanında yeterli sayıya ve yetkinliğe sahip kişi açığını kapatmaktır. Bu çerçevede, aynı zamanda, muhasebe ve denetim alanında uygulayıcı olarak yetişen mali müşavir meslek mensubu adaylarına da yetkinlik ve farkındalık kazandırmak hedeflenmektedir.

Bu bağlamda, programın vizyonu; ulusal ve uluslararası platformda muhasebe ve denetim konusunda akademik ve uygulamalı bir eğitim ortamı sağlamaktır. Bu vizyonu gerçekleştirirken, muhasebe ve denetim alanında temel teşkil eden geleneksel konuları içerecek şekilde ancak günümüz küresel dünyasının kaçınılmaz olarak talep ettiği yetkinlikte ve çeşitlilikte dersleri içeren bir müfredat planlanmıştır.

Muhasebe ve Denetim Türkçe Tezsiz Yüksek Lisans Programı, 10 ders ve bir yarıyıl sürecek olan yüksek lisans projesi çalışması ile birlikte toplam üç yarıyıllık bir eğitimden oluşmaktadır.

Dersler, zorunlu dersler ve seçmeli derslerden oluşur. Derslerden bazıları aşağıdaki gibidir.

Zorunlu Dersler 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

Maliyet Muhasebesi

Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri

Uluslararası Denetim Standartları

Seçmeli Dersler

Finansal Tablolar ve Analizi

Yaratıcı Muhasebe

Adli Muhasebe ve Hile Denetimi

Türk Vergi Sistemi

Gelir ve Kurumlar Vergileri

Muhasebe Hukuku

Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler

İleri Finansal Muhasebe

İç Kontrol ve İç Denetim

Vergi Denetimi ve Uygulamaları

Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencileri, III. Yarıyıl döneminde danışman hoca yönetiminde Yüksek Lisans Dönem Projesi çalışmasını tamamlamaktadır. Bu sayede öğrenciler, bilimsel araştırma, analiz ve yazım aşamalarının gerçekleştirilmesine yönelik bir tecrübe imkanını kazanmaktadır. Tezsiz programda ilgili yarıyıl içerisinde öğrenciler dönem projesi danışmanı liderliğinde bitirme çalışması yaparak projesini yazmaktadır ve gerekli tüm akademik aşamaları tamamlayarak projesini belirlenecek proje jürisi önünde savunmaktadır.

YÖK Yönetmeliği gereğince, örgün öğretim programlarda eğitim alan öğrencilerin derslere %70 oranında devam zorunluluğu bulunmaktadır.


KARİYER FIRSATLARI

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik staj süresinden sayılması, üst düzey denetim kurumlarına başvurularında öncelik sağlanması, şirketlerin muhasebe ve raporlama departmanlarında yönetici olarak çalışabilme muhasebe ve denetim yüksek lisans programı mezunlarımızın potansiyel istihdam edilebilecekleri potansiyel iş alanları olarak değerlendirilebilir.


 

BAŞVURU KOŞULLARI VE DEĞERLENDİRME

Başvurular, Lisansüstü Programlar Enstitüsü online başvuru formu doldurularak yapılmaktadır. Muhasebe ve Denetim yüksek lisans programlarına başvurularda lisans mezuniyeti için alan şartı aranmamaktadır.

Başvuru belgeleri aşağıdaki gibidir.

  • Kimlik belgesi
  • Vesikalık Fotoğraf
  • Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi (e-Devlet üzerinden temin edilen Mezun Belgesi geçerlidir.)
  • Lisans Transkript (e-Devlet üzerinden temin edilen Transkript Belgesi geçerlidir.)
  • Özgeçmiş (CV)
  • Askerlik Belgesi (Sadece erkek adaylar için zorunludur.)

Başvuru belgelerini eksiksiz ileten adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaktadır.


PROGRAMIN SÜRESİ

Tezsiz Yüksek Lisans Programının süresi en az 2 yarıyıl olup en fazla 3 yarıyılda tamamlanmaktadır.


EĞİTİM YERİ, GÜNLERİ VE SAATLERİ

Dersler Beykoz Üniversitesi Kavacık Yerleşkesi’nde, hafta içi 19.00-21.45; cumartesi günleri 10.00-16.00 saatleri arasında yapılmaktadır.

Beykoz Üniversitesi ile kurumlar arasında yapılabilecek anlaşmalarla, sadece ilgili kurumun yukarıda belirtilen kabul koşullarını sağlayan çalışanları için, özel bir program oluşturulabilir. Bu durumda dersler kısmen veya tamamen kurumun belirleyeceği bir mekânda da yapılabilir.


ÖĞRENİM ÜCRETİ

Öğrenim ücreti ve ödeme koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


AKADEMİK KADRO

Muhasebe ve Denetim Türkçe Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dr. Öğr. Üyesi Levent Polat koordinatörlüğünde güçlü bir akademik kadro ile yürütülmektedir. Akademik kadro alanın güncel araştırma konularına hakim genç akademisyenlerden ve kendi alanlarında öne çıkan deneyimli akademisyenlerden oluşmaktadır.Muhasebe ve Denetim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Taslak Ders Planı

Bu içerik 24/01/2024 tarihinde güncellenmiştir.

HABERDAR OLUN

Beykoz Üniversitesini yakından takip etmek çok kolay, yapman gereken tek şey mail adresini bizimle paylaşmak. Haftalık bülten ile yaklaşan etkinlikler, haberler ve daha birçok konudan anında haberdar olabilirsin.

Tercih Danışmanlığı